Resterende activa NBFBV zouden voor opleidingen aangewend kunnen worden

 28/02/2019  Claude Yvens  Economie
Resterende activa NBFBV zouden voor opleidingen aangewend kunnen worden

Naar aanleiding van de mededeling die TLV en UPTR op 13 februari verspreid hebben, wensen de VZW Scholing en de VZW FTR te reageren. Volgens hen zou het geld van de ‘oorlogskas’ van de NBFBV gebruikt kunnen worden om opleidingen doorheen België te financieren en om de instroom van nieuwe chauffeurs te bevorderen, maar volgens de twee VZWs hebben UPTR en TLV deze voorstellen van tafel geveegd.

De vzw Scholing is ontstaan in de schoot van VVL-Febetra met als doel opleidingen en bijscholingen te organiseren voor vrachtwagenbestuurders, magazijnmedewerkers, bedienden en bedrijfsleiders. De vzw FTR (Federation des Transporteurs Routiers) is de huidige benaming van het oude UPTRH (Union Professionnelle des Transporteurs Routiers du Hainaut). Beide vzws betreuren dat UPTR en TLV zich niet neerleggen bij het oordeel van de rechtbanken, te meer dat de nog beschikbare activa van de NBFBV (meer dan een miljoen euro, volgens de meeste bronnen) ten voordele van de hele sector aangewend zouden kunnen worden.

Dit is het voorstel dat drie keer door Scholing en FTR aan TLV en UPTR werd gemaakt : “De nog beschikbare gelden zouden exclusief voor opleidingsdoeleinden gebruikt worden, in gelijke delen over alle provincies, met een bijzondere focus op de opleidingstrajecten die de instroom naar knelpuntberoepen in de sector verhogen, zoals het beroep van vrachtwagenchauffeur”.

Volgens beide VZWs kregen zowel TLV, als UPTR, een zetel in de raad van bestuur van de VZW Scholing en van de VZW FTR, maar dit voorstel werd telkens van tafel geveegd. “De gerechtelijke stappen die een aantal dagen geleden door TLV en UPTR ondernomen werden, staan haaks op de uitdrukkelijke wens van de overgrote meerderheid van de transporteurs om de krachten te bundelen en met één en dezelfde stem te spreken. Deze manier van handelen zorgt er bovendien voor dat de gelden die ten voordele van de ganse sector voor opleidingstrajecten aangewend zouden kunnen worden, nog langer geblokkeerd blijven.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!