Remitrans : “Zichzelf constant in vraag durven stellen”

 17/07/2017  Geert De Temmerman  Economie, Transport & Logistics Awards
Remitrans : “Zichzelf constant in vraag durven stellen”

Remitrans blijft zich verder ontwikkelen en professionaliseren, zonder daarom afbreuk te doen aan de waarden van een familiaal bedrijf. Het verder zoeken naar oplossingen om haar ecologische voetafdruk verder te verminderen, zal hierbij een centrale rol spelen bij de verdere uitbouw van de onderneming.

Een constante doorheen de geschiedenis van Remitrans is zondermeer de durf om zichzelf continu in vraag te stellen en te kijken hoe men het bedrijf verder kan professionaliseren, maar dit alles binnen een familiale context. Door het aantrekken van een externe manager en het uitbouwen van een raad van bestuur, slaagt het bedrijf uit Ninove perfect in dit opzet.

Dit jaar is het exact 50 jaar geleden dat Remitrans werd opgericht, toen nog gehuisvest in Kester in het Pajottenland. Systematisch werden de transportactiviteiten uitgebreid en groeide Remitrans uit tot een belangrijke transport- en logistieke dienstverlener waarbij vooruitstrevendheid en service belangrijke aspecten vormen.

Dhr. Frank Coppens: “Sinds de overwinning in 2012 zijn we als onderneming verder blijven groeien en investeren, zowel in mensen als in middelen, zonder daarbij onze kernactiviteiten uit het oog te verliezen, namelijk transport en warehousing. De overwinning was een duidelijke erkenning voor ons personeel en onze shareholders. De voorbije jaren hebben we als onderneming ernaar gestreefd om ons service level nog verder te verbeteren, onder andere door onze structuren constant in vraag te durven stellen. Enkel op die manier kunnen we onszelf wapenen voor de toekomst.”

De activiteiten van Remitrans zijn reeds verschillende jaren opgebouwd rond twee specifieke niches: het huif- en tanktransport, in combinatie met een sterk uitgebouwde logistieke infrastructuur. Mede onder impuls van haar logistieke dienstverlening heeft Remitrans de servicegraad voor haar klanten weten te verhogen, maar is ook de productiviteit van de vloot toegenomen.

“We beperken ons echter niet enkel en alleen tot het transport en de stockage van de goederen voor onze klanten, maar we verzorgen ook het voorraadbeheer voor hen. Op die manier kunnen we onze wagens nog beter inplannen, zorgen voor een reductie van het aantal lege kilometers en zoeken naar een duurzame rentabiliteit van het wagenpark. Dit kadert dan ook perfect binnen het milieubeleid waar we ons de afgelopen jaren zijn op gaan focussen.” Ook op het vlak van haar vlootbeheer is Remitrans blijven evolueren waarbij de rentabiliteit per voertuig nauwgezet wordt bijgehouden.

Duurzaamheidspolitiek

Remitrans is er zich van bewust dat de sector van het wegvervoer belastend is voor het milieu. De onderneming heeft de afgelopen jaren dan ook tal van initiatieven genomen om haar ecologische voetafdruk tot een minimum te herleiden. Remitrans is één van de bedrijven die zich heeft laten registreren om deel te nemen aan het lean and green programma. Dit programma stimuleert organisaties en bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook de milieubelasting verminderen.

Om in aanmerking te komen voor deze erkenning moeten ze hun CO2 uitstoot reduceren met 20% tegen 2018. “Sinds enige tijd hebben we een vrachtwagen die rijdt op aardgas. Het gaat om een Scania P340 trekker, uitgerust met een CNG 9-liter Euro 6-motor van 340 pk.

In het verlengde hiervan werden we eveneens bekroond met een ECR Award (Efficient Consumer Response). Een truck op aardgas levert het beste resultaat op wanneer deze permanent 100% geladen kan rijden. Dit alleen realiseren is quasi onmogelijk vandaar ook dat we met een aantal klanten rond tafel zijn gaan zitten om te kijken hoe we dit konden verwezenlijken.  Finaal zijn we er in geslaagd om dit voertuig permanent in een shuttle dienst te laten rijden tussen onze verschillende klanten en hebben we de goederenstromen perfect op elkaar weten af te stemmen.  Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.” Deze nieuwe trekker is niet de enige duurzame actie van Remitrans. Het volledig dakoppervlak van de magazijnen – alles samen 45.000 m² – werd met zonnepanelen bedekt, voldoende om het volledige bedrijf van energie te voorzien.

Multimodaal transport

Bij de ingebruikname van één van haar opslagplaatsen te Ninove was het de droom van Remitrans om de oude industriële spoorlijn die er op aansloot terug in gebruik te kunnen nemen voor de bevoorrading van haar installaties. Een opportuniteit waar Remitrans nog altijd steevast in gelooft. “Dit project is jammer genoeg al een tijdje hangende, maar we hopen nog altijd om binnen afzienbare tijd de oude spooraansluiting weer in gebruik te kunnen nemen. Maar van hogerhand wordt de boot nog altijd afgehouden.

Als transporteur/logistiek dienstverlener blijven we echter rotsvast geloven in de meerwaarde die dit met zich zou kunnen meebrengen. Het gecombineerde vervoer heeft voldoende potentieel wanneer we het op een juiste manier kunnen inplannen. Jammer genoeg is de markt er blijkbaar tot op vandaag nog altijd niet rijp voor. Willen we ons wegennet echter leefbaar houden voor iedereen tegen een redelijke kostprijs, dan gaan we vroeg of laat toch moeten uitkijken voor alternatieve manieren van vervoer” concludeert dhr. Frank Coppens.

 

 

Als logistiek dienstverlener blijft Remitrans rotsvast geloven in de meerwaarde die multimodaal transport met zich zou kunnen meebrengen.