“Price is what you pay. Value is what you get”, Warren Buffett

 19/06/2019  Redactie  Economie, Advertorial
“Price is what you pay. Value is what you get”, Warren Buffett

Warren Buffett, een beroemde zakenman en investeerder, zei het al, ‘Price is what you pay. Value is what you get’, vrij vertaald als ‘De prijs is wat je betaalt, de waarde is wat je krijgt’. Waarde en prijs zijn twee verschillende dingen. De waarde is niet hetzelfde als de prijs, maar kan wel de basis ervan zijn. 

Als een onderneming wordt overgedragen, wordt de prijs ervan beïnvloed door parameters als onderhandeling, motivering van de partijen, de bijzonderheid van de onderneming en de betaalmodaliteiten. De waarde bepalen van een onderneming is geen exacte wetenschap, maar je kunt er wel een aantal methoden voor gebruiken. 

Hoe wordt de waarde bepaald?

Meestal wordt een van de volgende methoden gebruikt:

  • De vermogensmethode vertrekt vanuit de netto-activa van de onderneming. Er wordt ook rekening gehouden met de gecorrigeerde meerwaarde van fiscale latenties. Daar wordt een goodwillrente aan toegevoegd. Die goodwill bestaat uit het geheel van ontastbare elementen, met andere woorden het merk, de reputatie, het klantenbestand. Deze waarde is recht evenredig met de rentabiliteit van de onderneming.
  • De EBITDA-methode is gebaseerd op het exploitatieresultaat, waaraan de afschrijvingen worden toegevoegd. Dit alles wordt vermenigvuldigd met een factor en gecorrigeerd met de netto financiële schulden. 
  • De methode van de ‘Discounted cash flows’ bestaat, zoals de naam al zegt, uit de evaluatie van de inkomsten die de bedrijfsactiviteiten in de toekomst zullen genereren, maar bijgewerkt op vandaag.

Welke elementen bepalen het onderscheid tussen waarde en prijs?

De prijs is het resultaat van een onderhandeling: de krachtverhoudingen tussen de verkoper en de koper, de eisen van de verkoper en de kwaliteiten van de onderhandelaar. Dit alles laat de weegschaal naar de ene of de andere kant overhellen.

Vervolgens moet ook gekeken worden naar wat de partijen beweegt. Welke strategische belangen hebben de verkoper en de overnemer? Welke synergie is hier mogelijk? In welke optiek van meerderheid/minderheid? Welke beweegruimte is er?

Ook de bijzonderheid van de transactie in functie van de sector, het distributienet, de technologie of het merkimago beïnvloedt de prijs.

Een laatste element dat in overweging genomen moet worden, zijn de betaalmodaliteiten. Bepalend zijn de garanties die de verkoper biedt, de fiscaliteit en de vorderingen. 

Is de prijs die op een onderneming wordt geplakt, geloofwaardig?

Een eenvoudige manier om te controleren of de vraagprijs geloofwaardig is, is rekening houden met het feit dat de prijs die de overnemer neertelt, binnen een afzienbare tijd terugverdiend moet worden. Een deel van het bedrag van de transactie wordt in de meeste gevallen gefinancierd door de bank, die voldoende aflossingscapaciteit vraagt. De eigen middelen van de overnemer en de mogelijkheid om bij een externe financiële instelling te lenen hebben een grote invloed op de slaagkansen van de beoogde transactie. 

Tot slot wordt de prijs, ongeacht de geschatte waarde, alleen betaald als er een raakpunt is tussen vraag en aanbod op de markt.

Aarzel niet om ons te contacteren als u meer informatie wenst! 
info@intraco-consulting.com of 04 387 87 37.

Lees alles over Intraco Consulting in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!