Preventief onderhoud: fabrikanten worden meer gesolliciteerd

 02/05/2016  Claude Yvens  Expertise Center, Fleet Management, Service
Preventief onderhoud: fabrikanten worden meer gesolliciteerd

Er is bij Belgische vervoerders steeds meer vraag naar preventieve onderhoudsprogramma’s. Volgens de constructeurs is dat te wijten aan de complexiteit van de Euro 6-motoren en aan de groeiende zoektocht naar het verminderen van de totale bezitskosten en het zoveel mogelijk beperken van onbeschikbaarheid. Het dient ook gezegd dat deze preventieve onderhoudsprogramma’s steeds beter worden en bij bepaalde constructeurs eveneens een disagnoseservice op afstand omvatten.

Beter voorkomen dan genezen. Steeds meer Belgische transporteurs zijn aanhangers van dit gezegde. De laatste jaren blijft het aantal vervoerders dat bij een constructeur vraagt naar preventief onderhoud maar stijgen. De constructeurs trekken allemaal dezelfde conclusies en wijzen op twee belangrijke redenen om het fenomeen te verklaren:

  • De complexiteit van de motoren

Met de komst van de Euro 6-norm zijn de motoren steeds ingewikkelder geworden. Aangezien de constructeurs over alle gegevens van de motoren beschikken, kunnen zij benadrukken dat zij niet alleen het best geplaatst zijn om het ‘preventieve onderhoudsluik’ voor hun rekening te nemen. Zelfs bij klanten die over hun eigen werkplaats beschikken. Maar dat dit ook één van de redenen van het succes van hun programma’s is;

  • De invloed van de niet-productieve uren op de TCO (totale bezitskost)

In een tijd waarin de rentabiliteit van een transportonderneming zit in de verhoging van de ‘betalende’ kilometers, wordt de minste stilstand cash betaald. De risico’s op hoge kosten door fout onderhoud of componentenpannes zijn te belangrijk voor de transporteurs, die de voorkeur geven aan een preventief onderhoudsprogramma.

De vaststelling is in elk geval veelzeggend, zodanig zelfs dat Renault Trucks aankondigt dat meer dan 95% van de Euro 6-klanten met hun preventief onderhoudsprogramma werkt.
prévention (2)

Intern of buitenshuis: als ‘t maar goed gedaan is

Het voornaamste voordeel van het preventief onderhoud moet niet meer bewezen worden: dankzij deze opvolging wordt iedere component van het voertuig regelmatig gecontroleerd en wordt de levensduur ervan geoptimaliseerd. Dit vermindert het risico op eventuele problemen, verhoogt de beschikbaarheid van het voertuig en doet de functioneringskosten dalen.

De fabrikanten verbeteren hun preventieve onderhoudsprogramma’s om tot een competitief resultaat te komen en de transporteurs aan te zetten om een beroep te doen op hun diensten, eerder dan het in eigen huis te doen. Vandaag bieden ze allemaal gepersonaliseerde programma’s, die aangepast zijn aan het truckmodel en de activiteiten en de kilometrage ervan. Het is moeilijk om de programma’s van de 7 constructeurs te vergelijken, aangezien ze verschillende parameters omvatten, maar men kan wel eenvoudig vaststellen dat elk van hen genormaliseerde procedures ontwikkelen.

MAN biedt MAN ServiceCare aan, een dienstenpakket voor een proactief beheer van het onderhoud. “Om MAN ServiceCare te gebruiken moet het voertuig uitgerust zijn met het MAN TeleMatics materieel en het BASIC dienstenpakket moet geactiveerd worden. De onderhoudsgegevens van het voertuig worden dan online naar de portaalsite voor onderhoudsgegevens van MAN doorgegeven en dan automatisch via e-mail doorgestuurd naar het MAN naverkoopservicepunt. Alle onderhoudsbeurten van uw voertuig en de onderhoudsgegevens ervan worden op die manier gegroepeerd in het MAN naverkoopservicepunt (inclusief de opvolging van de onderdelenlevering en de beschikbaarheid van het gekwalificeerde personeel). Dit maakt een betere planning, een optimalisering van het preventieve onderhoud en een daling van de stilstandtijd mogelijk. Bovendien verlopen alle preventieve onderhoudsbeurten op basis van een vaste checklist, waarop de meest courante problemen opgelijst zijn”, aldus MAN.

“Dankzij ons FleetBoard telematicasysteem kunnen wij een compleet overzicht van de technische staat van het voertuig, de uit te voeren preventieve diensten en de eventuele noodzakelijke controles leveren”, legt Mercedes-Benz uit. “Dit totaalbeeld wordt al naargelang de keuze van de klant ofwel naar de concessiehouder, ofwel naar de vlooteigenaar gestuurd. Wij bieden op die manier de mogelijkheid aan de klant om deze taken zelf te doen.”

Bij Scania beschikt men over volledige preventieve onderhoudsprotocollen in de vorm van controlelijsten die speciaal aangepast zijn aan het voertuig en de rijstijl ervan. “Wij verstrekken de resultaten van onze inspecties in een onderhoudsrapport, samen met adviezen en aanbevelingen voor wat betreft de reparaties, de veiligheidsmaatregelen, enz.”, stelt Scania.

Bij Volvo Trucks krijgt iedere truck bij aankoop een persoonlijke onderhoudskalender, die aangepast is aan het soort transport, het voertuig en de voorziene kilometers.

Idem bij Renault Trucks: “Voor ieder geleverd Euro 6-voertuig stelt de concessionaris een onderhoudskalender op. Op basis van de jaarlijkse kilometrage, het soort transport en het type voertuig zal er een onderhoudsplanning tot maximaal 120 maanden opgesteld worden. Deze planning zal evolueren in functie van de staat van het voertuig en zijn slijtage (vastgestelde elementen bij ieder preventief onderhoud), maar ook in functie van de kilometrage. Deze laatste kan via telematica aan de klant gezonden worden of aan de Renault Trucks dealer (manuele transmissie voor het gamma lichte distributievoertuigen).”

Bij Iveco is het preventieve onderhoudsprogramma aangepast aan de transportopdrachten. “Dankzij  testen, hebben wij eveneens een systeem op poten gezet waarbij bepaalde componenten op basis van de kilometers vervangen worden, terwijl dat bij anderen op basis van de levensduur of op basis van de twee gebeurt”, aldus Iveco.

Bij DAF schuift men preventieve vervanging naar voor. “Tijdens inspecties van het voertuig in de werkplaats van de concessiehouder worden alle componenten, die onverwachte stilstand zouden kunnen veroorzaken, vervangen”, stelt DAF.
prévention (3)

Diagnose op afstand

Mercedes-Benz, Volvo Trucks of Scania gaan echter nog verder met het aanbieden van een diagnose op afstand. Een echte meerwaarde (die echter wel zijn prijs heeft) en dat om meerdere redenen:

  • Bezoek aan de werkplaats enkel als het nodig is

“Dankzij deze service kan de technicus de staat van de vitale onderdelen van de truck zien voor een geplande onderhoudsbeurt”, verduidelijkt Volvo Trucks. “Indien er minder slijtage is dan voorzien, kan de onderhoudsbeurt uitgesteld worden. Wij doen pas onderhoud als het echt nodig is en wij beperken op die manier de stilstandtijd van het voertuig”, aldus nog de Zweedse constructeur.

  • Kortere onderhoudsbeurten

“Aangezien we de diagnose vooraf kunnen doen, kan de werkplaats anticiperen, de werkinstrumenten en de nodige wisselstukken voorbereiden en het juiste personeel mobiliseren. Het voertuig zal dan ook sneller behandeld worden en sneller opnieuw ter beschikking van de klant zijn”, legt Scania uit.

  • Problemen vooraf ontdekt

“Op onze nieuwe modellen die voorzien zijn van de via de Telematic Gateway geconnecteerde diensten – standaard op de nieuwe Volvo FH, FM en FMX (sinds 2016) zijn meerdere elementen, waaronder de remschijven, de koppeling en de batterij verbonden met de werkplaats”, vertelt Volvo Trucks. “Zij kunnen dan ook opgevolgd worden en wij kunnen de klant waarschuwen bij een probleem, een afspraak in de werkplaats voorzien en het nodige materieel vervangen/voorbereiden. En aangezien het probleem gekend is in de werkplaats, kan het personeel de interventie voorbereiden en ze sneller uitvoeren”, gaat Volvo Trucks verder.

  • Doeltreffendere depannage

“Bij problemen langs de weg kunnen de werkplaats en Mercedes-Benz 24h Service het voertuig van op afstand diagnosticeren, het probleem vaststellen en de technicus op weg sturen met de juiste onderdelen. De stilstand wordt op die manier maximaal beperkt”, voegt Mercedes-Benz er nog aan toe.

Het preventieve luik mag dan al erg goed ontwikkeld zijn bij alle fabrikanten, toch heeft het zijn plafond nog niet bereikt. In de komende jaren zou preventief onderhoud, gelijktijdig met de technologische innovaties, nog preciezer en dus efficiënter moeten worden.
prévention (4)

Kostenfactoren: het voertuig, zijn activiteit en zijn kilometrage

Hoeveel kosten deze preventieve onderhoudsprogramma’s? Ook al zijn programma’s erg uiteenlopend en dus moeilijk vergelijkbaar qua prijs, toch hangt de kostprijs vaak af van het voertuigmodel, zijn activiteit en zijn kilometrage. Deze elementen kunnen ervoor zorgen dat de prijzen sterk variëren. Het aantal te onderhouden voertuigen zou slechts weinig invloed op de globale kost van een programma mogen hebben, aangezien iedere trekker op dezelfde wijze opgevolgd moet worden.

De constructeurs verzekeren echter dat de kosten die men in preventie steekt nooit zo hoog zullen oplopen als die van herstellingen, stilstand of andere problemen die verbonden zijn aan een slecht functionerend preventief onderhoudsprogramma.

Maintenance préventive: les constructeurs davantage sollicités

Preventief onderhoud: fabrikanten worden meer gesolliciteerd

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!