Optimaliseer de vloot

 21/03/2016  Claude Yvens  Logistics

Gesofisticeerd vlootbeheer van heftrucks en magazijnvoertuigen begint in België aan een steile opmars. Grote aanbieders melden intussen vloten van enkele honderden voertuigen die met automatische systemen zijn uitgerust en het aantal stijgt heel snel.

Still België meldt een aantal van 550 toestellen met Fleet Manager, Toyota Material Handling heeft er intussen 700 met I-Site. Beide systemen zijn gebaseerd op een centrale databank op een beveiligde website van het bedrijf die gegevens van de verschillende toestellen ontvangt via een GPRS-signaal (een datatransmissiestandaard via gsm). Op die manier wordt vermeden dat de gegevens via een netwerk van de klanten moeten worden ontvangen, want veel bedrijven willen liever niet dat externe partijen op hun interne wifi- of andere netwerken actief zijn. Het betekent ook dat de aanbieders van de beheerssystemen de gegevens over de voertuigen als eerste ontvangen en daarna beschikbaar stellen voor hun klanten, vaak in handige apps of mooie rapporten. Het systeem is vaak al standaard beschikbaar in nieuwe toestellen. Bij Toyota is intussen het hele gamma aan magazijnvoertuigen (BT) klaar voor I-Site, maar gaat het iets trager bij de grote dieselheftrucks. Kurt Boudt, marketingmanager van B-Close, invoerder van Hyster en Unilev. “Ik zou niet spreken van een opkomst want sommige basismodellen bestaan reeds meer dan 10 jaar. Wij bieden verschillende oplossingen aan: het systeem van Hyster, maar ook een waaier van onafhankelijke systemen. Afhankelijk van de wensen van de klant bieden we de optie aan die het meest past. Verschillende van onze klanten maken gebruik van Hyster Tracker of Shockwatch (al 10 à 15 jaar op de markt met tal van basisfunctionaliteiten). Wij bieden echter ook een onafhankelijk vlootbeheerssysteem aan van Davis Derby. Dat is erg veelzijdig en gesofisticeerd. Het heeft bovendien als voordeel dat er alleen een opstartkost mee gepaard gaat. Dit maakt ook geen gebruik van de bestaande IT infrastructuur van de klant wat voor sommige bedrijven heel belangrijk is naar veiligheid toe.” Yves Aertsen van Still: “Voor kleinere bedrijven hebben we ook een oplossing via Bluetooth. Maar dan voorzien we een beperkte functionaliteit vooral gericht op de toegangscontrole van het voertuig. Een klant die kiest voor het Bluetooth systeem kan in principe identiek dezelfde analyses gaan uitvoeren op zijn vloot net zoals dit bij het GPRS systeem voorhanden is. Echter, door de ietwat beperkte range van de signaaloverdracht bij Bluetooth, dient men er rekening mee te houden dat de toestellen niet continu zullen kunnen communiceren met het Fleetmanager systeem. Still heeft hiervoor een zeer gebruiksvriendelijke app ontwikkeld die het de gebruiker mogelijk maakt om op een zeer vlotte manier, via een smartphone of een tablet, de toestellen te synchroniseren met het systeem.”

Welke informatie? Elk moderne heftruck of magazijnvoertuig beschikt over een toegangscontrole om te verhinderen dat niet-geautoriseerde personen het toestel gebruiken. Dat kan via een klavier waar men een PIN-code moet intikken, maar steeds meer kan het ook via een badgelezer. Grote bedrijven hebben het liefst dat die badgelezer de standaard badge van het bedrijf kan lezen, zodat geen extra kaarten voor de heftruckchauffeurs nodig zijn. De toegangscontrole is belangrijk in functie van de noodzakelijke brevetten of getuigschriften (en hun vervaldata) maar soms ook voor interne regelingen in functie van de ervaring en het rijgedrag van de chauffeurs. Zo is het mogelijk om de maximum snelheid van een toestel te verlagen voor beginnende chauffeurs bijvoorbeeld. Philip Van Oevelen: “Het is ook mogelijk het rijgedrag van het toestel aan te passen aan de individuele verlangens van de chauffeur. Sommige toestellen laten toe om onder andere de stuurgevoeligheid, acceleratie en afremming individueel aan te passen bijvoorbeeld. Dat is handig wanneer meerdere chauffeurs een zelfde toestel gebruiken.” Nieuwer is de functie waarbij de chauffeur een aantal vragen moet beantwoorden over de staat van het voertuig vooraleer hij kan starten. Deze pre-op check moet bijvoorbeeld schade of defecten aan het voertuig sneller detecteren, wat de veiligheid tijdens het werk ten goede komt. Intussen is de detectie van ongevallen en botsingen de belangrijkste reden waarom bedrijven een vlootbeheersysteem laten installeren. Een sensor op het chassis van de truck meet de trillingen van het toestel. Wanneer die een grenswaarde overschrijden, wordt dat doorgegeven naar het beheersysteem. Dat kan dan ingrijpen door een melding te sturen naar de verantwoordelijke (ook via e-mail of sms), maar het is ook mogelijk om de truck meteen stil te leggen of de snelheid ervan sterk te verlagen. Dan moet een verantwoordelijke ingrijpen om het toestel weer vrij te maken. Philip Van Oevelen, sales project manager van Toyota Material Handling Belgium: “Door dat systeem weten bedrijven welke chauffeurs de meeste schokken van het toestel veroorzaken en daarmee verantwoordelijk zijn voor schade aan de truck, maar ook aan magazijnstellingen en goederen. Uit recente onderzoeken is gebleken dat de schade aan de goederen soms 10 keer hoger ligt dan die aan het voertuig. Dat bedrag houdt dan niet alleen de vernielde producten in, maar ook de kosten voor het schoonmaken en het vervangen de goederen. Op basis van die individuele resultaten kunnen bedrijven hun chauffeurs individueel aanpakken. Het loutere feit dat de bedrijfsleiding nu op de hoogte is van wie welke schade veroorzaakt, heeft vaak al een enorm effect op het rijgedrag. Daarnaast kan de verantwoordelijke ook gepaste opleidingen voorzien voor de mensen die het meest nodig hebben.”

Productiviteit. Omdat elk voertuig gekoppeld is aan de chauffeur, kan ook heel veel informatie over het gebruik van de machines worden verzameld. Dat heeft enerzijds voordelen voor de fabrikant die voertuigen verhuurt. Gewoonlijk bevat zo’n huurcontract ook een aantal werkuren en als de huurder dat overschrijdt, kan men het contract aanpassen. “Op termijn kunnen we zo heel flexibele contracten maken die helemaal zijn geschreven op basis van een tarief voor het aantal uren dat een toestel effectief is gebruikt en niet op de huurtermijn zelf.” Maar door eenvoudige analyses kan men snel zien welke voertuigen veel rijden en welke niet. “In het Still Fleet Management maken we standaard rapporten over het simultaan gebruik en het type voertuigen, het aantal gereden uren en de gebruikte energie,” zegt Yves Aertsen. “We zullen ook weten hoe vaak de machines onderweg zijn zonder een last. Of welke heftrucks nooit een last hoog zetten. Op die manier kunnen we onze klanten al gerichte adviezen geven over de samenstelling van hun vloot, het aantal voertuigen én de combinatie van de verschillende types binnen het bedrijf. Vaak komt dat neer op een rechtstreekse besparing omdat de klant minder machines of eenvoudigere toestellen koopt,” zegt Philip Van Oevelen.

Onderhoud. Een apart stuk van de communicatie tussen het voertuig en het vlootbeheersysteem gaat over onderhoud. Vaak wordt dat ook afgescheiden van de andere functionaliteiten en is louter voorzien voor de onderhoudstechnici. Bij Still bijvoorbeeld zitten die gegevens in het Still Report en niet in het Fleet Management, ook Toyota heeft een aparte software My Fleet. Yves Aertsen: “Het gaat dan over informatie rond de onderhoudsbeurten en de budgetten die eraan gekoppeld zijn.” Hoe dan ook kunnen de constructeurs aan de hand van de verzamelde informatie een controle doen van de kwaliteit van de machines. Bij pannes kunnen de technici uit die database ook relevante gegevens halen die een ingreep ter plaatse efficiënter maken, zij het op beperkte schaal. Kurt Boudt: “Een heftruck heeft ook nog geen boordcomputer zoals een personenwagen met allerlei informatie over de werking van het toestel. Zo ver zijn we nog niet.”

Mabo Lifting

“Wij hebben voor onze AGV’s zelf een uitgebreid beheerspakket ontwikkeld waarmee het mogelijk is om alle mogelijke gegevens uit de toestellen te ontvangen en te analyseren. Tegelijk zijn we in staat om instructies naar de toestellen te sturen. Die capaciteiten kunnen we ook gebruiken op klassieke magazijnvoertuigen, maar we mikken daarbij niet in de eerste plaats op de technische prestaties van de machines, maar wel op hun functie in het gehele magazijnconcept. We werken op dit ogenblik aan twee projecten waar bedrijven ons vragen om de efficiëntie van een opslagplaats te analyseren,” zegt Bram Mariën-Bouwens van Mabo Engineering & Automation. De software moet toelaten om de gebruikte weg van alle chauffeurs te vergelijken met optimale routes. Tijdens een periode van twee tot drie weken kan een analyse dan heel wat opleveren. Mabo kan dan bijvoorbeeld voorstellen doen om trajecten op te leggen aan de chauffeurs. “Maar bedrijven willen meer van ons. Ze willen weten of hun magazijn efficiënt wordt gebruikt. Misschien kunnen de rekken beter anders worden opgesteld in de ruimte, zodat de trajecten korter worden. Dat kan ertoe leiden dat er minder voertuigen nodig zijn. Met de software willen we onze klanten helpen om de optimale oplossing voor hun situatie te vinden.” Die analyses kunnen ook mogelijk gevaarlijke situaties in een magazijn identificeren: plaatsen waar meerdere chauffeurs plots hard remmen of waar snel wordt opgetrokken. Behalve de routes vindt Mabo het ook belangrijk om te zien hoe het staat met het energieverbruik. “Door te meten hoeveel stroom nodig is om de batterij te laden, weten we ook welke toestellen en welke chauffeurs meer verbruiken en dus waarschijnlijk minder zuinig rijden.” “We hebben die software zelf ontwikkeld, net als de modules die in voertuigen worden gemonteerd. Het eerste doel was het besturen en beheren van AGV’s, maar we zien dat we ze ook kunnen gebruiken om gegevens te verzamelen die we kunnen analyseren. Met die analyse kunnen we klanten helpen om hun efficiëntie op te drijven,” zegt Bram Mariën-Bouwens.

Peter Ooms

(Openingsfoto: Het loutere feit dat de bedrijfsleiding nu op de hoogte is van wie welke schade veroorzaakt, heeft vaak al een enorm effect op het rijgedrag.)

 

toyota-service-technician_HI (1)

Bij pannes kunnen de technici uit die database ook relevante gegevens halen die een ingreep ter plaatse efficiënter maken, zij het op beperkte schaal.

 

toyota-i_site-access-swipe_LO

Elk moderne heftruck of magazijnvoertuig beschikt over een toegangscontrole om te verhinderen dat niet-geautoriseerde personen het toestel gebruiken.

Das Unternehmen Rhenus-Logistics am Freitag (07.03.14) in Velten

Omdat elk voertuig gekoppeld is aan de chauffeur, kan ook heel veel informatie over het gebruik van de machines worden verzameld.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!