OOMT Rapport (2/2): naar een scheiding tussen mechanica en elektronica

 03/09/2015  Claude Yvens  Expertise Center, Service
OOMT Rapport (2/2): naar een scheiding tussen mechanica en elektronica

Binnen 10 jaar zal het personeel van de dienst naverkoop slechts ten dele lijken op dat vandaag. Het Nederlandse OOMT rapport voorspelt een verschuiving van pure mechanica naar onafhankelijke werkplaatsen en een stijging van de activiteiten die verband houden met elektronica in het netwerk van het merk. Met alle gevolgen die men kan bedenken voor het profiel van het soort mecanicien.

De evolutie van het werkplaatspersoneel zal voor een groot stuk afhangen van de technische evolutie van de voertuigen zelf: steeds minder mechanica en steeds meer elektronica. De opkomst van alternatieve aandrijvingen (elektrisch, hybride, gas) noopt eveneens tot nieuwe knowhow, maar de massaverkoop van dit soort alternatieve voertuigen wordt niet verwacht voor 2025.

Globale daling van de onderhoudsvolumes

De andere voorname invloedsfactor is de verwachte daling van de onderhoudsnoden. De voertuigen zijn betrouwbaarder, de onderhoudsintervallen stijgen en het preventief onderhoud vermindert het aantal onvoorziene stilstanden.

In Nederland verwacht 87% van de ‘truck’ concessies dat het globale volume van het onderhoud met 15 tot 25% zal dalen tegen 2025. Volgens de auteurs van het rapport zal dit zich vertalen naar een daling van het personeel in dezelfde orde van grootte en dat ondanks een verwachte stijging van de onderhoudsactiviteiten voor lichte bedrijfsvoertuigen (zie verder).

Het puur mechanische gedeelte van dit activiteitsvolume (dat vandaag nog 48% van het totaal vertegenwoordigt) zal in 2025 tot 32% dalen. Volgens de auteurs van de studie zullen de puur mechanische ingrepen geleidelijk aan naar de eigen garages en naar onafhankelijke werkplaatsen verschuiven. Die zijn in Nederland echter wel talrijker dan in België. Wat overblijft voor de merkenconcessies zal meer en meer gelinkt zijn met en/of gespecialiseerd in het preventieve onderhoud voortvloeiende uit de telematicaprogramma’s.

De in de marge van dit onderzoek ondervraagde Nederlandse concessiehouders zien trouwens hun bijkomende taken als volgt evolueren:

  • minder onderhoud van trucks van andere merken (als gevolg van de grotere complexiteit van de gebruikte telematicasystemen), op de opleggerchassis en koetswerkherstellingen;
  • Meer onderhoud van lichte bedrijfsvoertuigen, opbouwen van getrokken materieel en complexe aggregaten (koelgroepen, kranen, meeneemheftrucks…).

 

oomt (2)

 

 

Minder personeel dat meer gespecialiseerd is

Steeds meer concessiehouders moeten dan ook technici van een hoger niveau aannemen, net als monteurs die meer voeling zullen moeten hebben met IT.

De dienst naverkoop van 2025 zou dan ook wel eens kunnen draaien rond de analist van de gegevens. Het is hij die de door het voertuig van de klant verzonden gegevens zal ontvangen en analyseren en die de nodige impulsen zal geven aan de werkplaatsoverste en aan de wisselstukkenverantwoordelijke. De monteurs van hun kant zullen steeds meer gespecialiseerd moeten worden in hun taak of in een bepaald onderdeel.

Het dilemma voor de concessiehouders en de onafhankelijke werkplaatsen is dan ook groot: hoe meer materies dekken met minder personeel? Eens te meer zullen de dealers die slechts over één vestiging beschikken minder goed gewapend zijn dan de anderen. Met meerdere vestigingen van een bepaalde grootte is het inderdaad mogelijk om een team te specialiseren in bijvoorbeeld de versnellingsbak of de hydraulische systemen en dat dan in de verschillende servicepunten in te zetten.

Een andere open vraag is of het de moeite zal zijn om te investeren in personeel dat gespecialiseerd is in alternatieve aandrijvingen, zelfs nog voor de markt ervan voldoende ontwikkeld is. Te meer omdat dit soort personeel doorgaans een hoger opleidingsprofiel heeft. Het antwoord lijkt evident: de toekomst behoort aan wie op het juiste moment het risico wil nemen. En het juiste moment is zeker niet in 2025…

Les concessionnaires multi-sites sont mieux armés pour fournir des services de plus en plus variés avec un personnel qui se réduira.

De concessiehouders met meer vestigingen zijn beter gewapend om steeds meer uiteenlopende diensten aan te kunnen bieden met steeds minder personeel.

Meer integratie garage-klant

De eigen werkplaatsen van de wagenparken zullen het steeds moeilijker krijgen om de technologische evolutie te blijven volgen. Volgens de OOMT studie moeten zij zich meer richten op eenvoudige mechanische taken. Zullen zij in die omstandigheden echter rendabel blijven? Indien ze het niet zouden zijn, zouden nieuwe samenwerkingsvormen tussen de dealers en de klanten zich wel eens kunnen veralgemenen: van het ter beschikking stellen van gediplomeerd personeel tot de pure overname van de werkplaats van de klant.

Het OOMT rapport

Dit artikel is een vervolg op de tekst over de toekomst van de ‘verkoop’ functie, die we in ons vorige nummer publiceerden. De twee artikels zijn gebaseerd op een rapport dat in Nederland door Innovam voor rekening van het OOMT en Bovag werd gepubliceerd.

 

Meer transparantie

Gelijktijdig noopt het steeds preciezere TCO-bewustzijn bij de vlootbeheerders de werkplaatsen ertoe om transparanter te communiceren over de onderhoudskosten. Deze transparantie wordt op zijn beurt in de hand gewerkt door de telematicasystemen voor preventief onderhoud, waardoor de vlootverantwoordelijke bijvoorbeeld kan weten wanneer een slijtageonderdeel echt vervangen moet worden. Deze transparantie zal ook opgaan voor de manier waarop men communiceert met de klant over de pannerisico’s die zijn voertuig (op basis van de telematicasystemen voor preventief onderhoud) loopt.

Rapport Oomt – Vers la séparation de la mécanique et de l’électronique

OOMT RAPPORT NL

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!