Oneerlijke concurrentie: de Europese Raad kadert de cabotage verder in

 05/12/2018  Claude Yvens  Wetgeving
Oneerlijke concurrentie: de Europese Raad kadert de cabotage verder in

De Europese Raad van de transportministers is gisteren bijeengekomen en is uiteindelijk met een tekst op de proppen gekomen die de mislukking betekent van het Mobiliteitspack dat door Europees Commissaris Violeta Bulc naar voor was geschoven: de markt van het wegtransport wordt dus niet verder geliberaliseerd.

Dankzij de tekst die het Europees Parlement uiteindelijk heeft goedgekeurd, zal de markt van het binnenlands transport (een piepklein beetje) beter beschermd zijn.

Cabotage

Wat de cabotage betreft, blijft de regel van drie opdrachten in zeven dagen behouden, maar Frankrijk lijkt de invoering van een wachtperiode van vijf dagen te hebben verkregen. Een voertuig dat in één week drie cabotageopdrachten heeft uitgevoerd en het grondgebied van het land in kwestie heeft verlaten, kan daar met andere woorden niet opnieuw cabotagerijden tot vijf dagen zijn verstreken. Die maatregel moet het mogelijk maken het systematische cabotagerijden te vermijden, maar krijgt al felle kritiek vanuit de hoek van de UPTR en TLV, die er een groter verlies aan concurrentievermogen in zien voor de Belgische transporteurs die in Frankrijk en Duitsland rijden. In plaats daarvan stelt TLV voor dat de chauffeurs na elke cabotageperiode naar hun land van herkomst moeten terugkeren.

Rust in de cabine

De Europese Raad bekrachtigt ook het verbod op het nemen van de lange wekelijkse rust in de cabine, en de werkgevers zouden de werkuren van hun chauffeurs zo moeten organiseren, dat die elke vier weken naar huis keren. Het begrip ‘naar huis’ is echter niet duidelijk: gaat het om de woonplaats van de chauffeur of om de vestigingsplaats van het bedrijf? De vakbond BTB-ABVV vreest nu al dat de werkgevers hun chauffeurs zullen verplichten om gewoon naar de hoofdzetel van het bedrijf te rijden en niet naar huis te gaan.

Detachering

De Europese Raad stelt voor dat de wegchauffeurs bij eenvoudige transitopdrachten en bilaterale transportopdrachten buiten de richtlijn voor de detachering van werknemers vallen. In het geval van bilateraal transport mag de chauffeur zowel bij de heen- als bij de terugrit laden en lossen zonder dat dit detachering wordt genoemd (ofwel 0 + 2, ofwel 2 + 0). Bij cabotage zou de detacheringsrichtlijn dus wel vanaf de eerste dag worden toegepast. TLV is blij met die vorm van administratieve vereenvoudiging.

Controle

De nieuwste generatie digitale tachograaf komt pas in juni 2019 op de markt, maar krijgt nu al kritiek omdat hij niet automatisch registreert wanneer de trucks de grens overrijden. Er moet dus een nieuwe generatie tachografen in de handel komen waar alle trucks vóór eind 2024 mee moeten zijn uitgerust. Volgens TLV is die deadline veel te kort, zeker als je rekening houdt met de kost die dit voor de transporteurs zal meebrengen.

Toegang tot het beroep

De voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen worden (gedeeltelijk) uitgebreid naar lichte bedrijfsvoertuigen met een GVW van meer dan 2,5 ton.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!