Nog nooit zoveel Belgische transporteurs

 17/01/2019  Claude Yvens  Economie
Nog nooit zoveel Belgische transporteurs

Volgens de cijfers van het ITLB waren op 1 januari 2019 officieel 9329 Belgische transportbedrijven geregistreerd. Dat is een absoluut record sinds 2000.

In 2014 daalde het aantal transportbedrijven tot 8336, maar dankzij de economische heropleving bereikten we dus dit nieuwe record van 9329 inschrijvingen. Als we de voorbije tien jaar bekijken, zien we een bijzonder sterke groei van het aantal bedrijven met vergunning in Brussel (+ 76%), ondanks de spectaculaire stijging van het aantal faillissementen in die regio. Of misschien is de groei van het aantal faillissementen net een rechtstreeks gevolg van de toename van nieuwe bedrijven…

Een ander record dat de ITLB heeft vastgesteld: 71.357 voertuigen rijden onder dekking van een transportvergunning, dat is 19% meer dan in 2000 en 10% meer dan in 2018. Dat zijn spectaculaire cijfers die door drie verschijnselen worden verklaard maar waarvan het moeilijk is het relatieve belang vast te stellen: de natuurlijke toename van de transportvolumes, voertuigen die waren gedelokaliseerd en nu opnieuw in België zijn ingeschreven en… het beleid van bpost (een bedrijf dat inderdaad een transportvergunning heeft), wiens volledige wagenpark, zelfs de lichte bedrijfsvoertuigen, geleidelijk aan in de database van de FOD Mobiliteit wordt opgenomen. Op dit ogenblik gaat het over 7499 voertuigen.

Weg met de misvattingen!

Michael Reul, directeur van de UPTR, merkt trouwens op dat er een zekere harmonie tussen de verschillende gewesten bestaat: “De bedrijfsstructuren in Vlaanderen en Wallonië zijn haast identiek. In Vlaanderen bezit 89% van de bedrijven immers maximaal 15 trucks, tegen 91% in Wallonië, terwijl in Vlaanderen 80 % van de bedrijven maximaal 7 trucks heeft, tegen 82% in Wallonië. 37% van zowel de Waalse als de Vlaamse transporteurs zijn zelfstandig. En dit helpt meteen ook enkele misvattingen de wereld uit: het beeld van de ‘grote’ Vlaamse transporteurs ‘tegen’ ‘het klein Waals transporteurtje’ is dus volledig uit de lucht gegrepen.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!