Nieuwe sociale regels vanaf 1 mei

 30/04/2010  Claude Yvens  Economie
Nieuwe sociale regels vanaf 1 mei

Op 1 mei komt een nieuw Europees reglement inzake sociale zekerheid van kracht. Het schaft bepaalde beschikkingen voor het wegvervoer af en dreigt de bedrijven die veel grenschauffeurs in dienst hebben te verrassen.

Van 1408/71 naar 883/2004

Conform het reglement 1408/71 waren de wegchauffeurs onderworpen aan de sociale zekerheid van het land van de zetel van hun werkgever. Er waren wel twee uitzonderingen: de werknemers van een stabiele onderneming in een andere lidstaat dan degene waar de werkgever zijn zetel heeft, waren onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar de stabiele vestiging is gelegen. Anderzijds was een chauffeur die hoofdzakelijk werkzaam was in de lidstaat waar hij woonde, onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn land van residentie, waar zijn werkgever ook gevestigd mocht zijn.

Berekening van het substantieel deel

Vanaf nu zijn er twee mogelijkheden. Als de chauffeur maar één enkele werkgever heeft, zal hij onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar hij woont, als hij er zijn activiteit minstens voor 25% (een substantieel deel) uitoefent. Hij zal onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van het land waar zijn werkgever is gevestigd als dat niet het geval is. Bij het afwerken van dit artikel, een paar weken voor het nieuw reglement van kracht wordt,lijkt nochtans niets te zijn geregeld voor de berekening van het befaamd substantieel deel van de activiteiten van de chauffeur (op basis van de CMR? Door wie gecontroleerd?). 

Meerdere werkgevers

Er is een tweede mogelijkheid als de chauffeur meerdere werkgevers heeft in verschillende lidstaten. In dat geval zal hij onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar hij resideert, waar hij ook zijn beroepsactiviteiten uitoefent. Het zal dus voor een bedrijf met een zetel in België en een filiaal in Luxemburg in theorie volstaan een Hongaarse chauffeur met een arbeidscontract in elk bedrijf in te schrijven… en hem terug te registreren in de sociale zekerheid van Hongarije. In de praktijk lijkt dat echter niet bepaald waarschijnlijk, aldus Michel Reul (UPTR): Een chauffeur in dienst hebben met twee arbeidscontracten, gaat in tegen het principe van soepelheid. Het financieel voordeel is niet zo groot als je zou denken, vermits de betrokken chauffeur toch recht zal hebben op een Belgisch of Luxemburgs loon en de Belgische of Luxemburgse fiscale regels van toepassing zullen blijven.
De nieuwe reglementering zal daarentegen een zekere weerslag hebben op de bedrijven die veel grenschauffeurs, vooral dan Franse, in dienst hebben.

Overgangsbeschikkingen

Een werknemer die reeds in dienst is volgens de regels van de 1407/81 zal onderworpen kunnen blijven aan de sociale zekerheid waaraan hij voor 1/05 was onderworpen, voor een periode van maximum 10 jaar, en zolang zijn baan onveranderd blijft. Maar de werknemer die van stelsel zou veranderen, kan het gelijk wanneer vragen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!