Nieuwe regels voor het toegang tot het beroep

 01/12/2011  Claude Yvens  Economie
Nieuwe regels voor het toegang tot het beroep

Op 4 december 2011 worden enkele nieuwe Europese Verordeningen over de organisatie van het wegvervoer van kracht. De nieuwe regels slaan zowel op de toegang tot het beroep als de toegang tot de markt. Het gaat onder andere om nieuwe verplichtingen voor de vestiging van het bedrijf, de centrale rol van de “vervoersmanager” en de administratieve afhandeling van de vervoersvergunningen.

De maatregelen kunnen in twee grote groepen worden onderverdeeld: regels voor de toegang tot het beroep en voor de toegang tot de markt.

Toegang tot het beroep

Vestiging: De vestiging wordt een voorwaarde voor de toegang tot het beroep. Hier worden dan ook de documenten over de transporten bewaard (bewaringstermijn is 5 jaar, om fiscale redenen kan echter vereist zijn dat de documenten 7 jaar moeten bewaard worden). De vervoersactiviteiten van de onderneming worden vanuit deze vestiging daadwerkelijk en permanent geleid. De locatie moet daarom over de nodige administratieve uitrusting en adequate technische voorzieningen beschikken.

Vervoersmanager: De vervoersmanager wordt de centrale figuur van de onderneming. Hij moet houder zijn van het getuigschrift van vakbekwaamheid en voert de daadwerkelijke en permanente leiding over het bedrijf. De vervoersmanager kan ook als lasthebber verbonden zijn aan de onderneming. In dit laatste geval mag de vervoersmanager niet in meer dan 4 ondernemingen actief zijn met een maximumvloot van 50 voertuigen. De vervoersmanager moet bij vertrek binnen de 6 maanden vervangen worden. De volmacht op de financiële rekening is niet meer nodig voor de vervoersmanagers.

Toegang tot de markt

Vervoersvergunningen: deze vergunningen worden voortaan afgegeven zonder vermelding van de kentekenplaat. Deze voertuiggegevens moeten overgemaakt worden (via brief, mail, fax, …) aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. De vergunning wordt dan pas geldig als de gegevens van de kentekenplaat geregistreerd zijn bij de administratie. Dit zal een wijziging van vergunning niet meer nodig maken bij een vervanging van een voertuig.

Gebruik formulieren: de formulieren die op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan worden verplicht voor elke wijziging van de ondernemingsgegevens (naam, rechtsvorm en/of adres) of van de identiteit of het statuut van de vervoersmanager.

Tagged With: FOD Mobiliteit en Vervoer

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!