Nieuwe concessie Katoen Natie aan Delwaidedok nog niet binnen

 03/10/2016  Claude Yvens  News Logistics, Contract Logistics

Het Havenbedrijf benadrukt dat er nog geen nieuwe concessie werd toegekend aan Kartoen Natie en beschouwt de recente uitspraken van Fernand Huts als “te voorbarig”.

Volgens het Havenbedrijf “zijn er gesprekken lopende over een uitbreiding van een bestaande concessie van 10,8 ha die de logistieke groep nu reeds heeft aan het Delwaidedok, maar het Havenbedrijf voert ook gesprekken met de verschillende kandidaten voor de 150 ha tellende concessie die aan het Delwaidedok vrijkomt na de verhuis van MSC naar het Deurganckdok. Na de bevraging die in het voorjaar werd georganiseerd, werden een 15-tal projecten ingediend. De gesprekken met mogelijke concessionarissen zijn nog steeds aan de gang. Van zodra er concessies worden toegekend, zal hier verder over gecommuniceerd worden.”

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!