Nieuw opslagprincipe van SSI Schäfer op Autotechnica

 06/01/2012  Redactie  Contract Logistics
Nieuw opslagprincipe van SSI Schäfer op Autotechnica

Traject- en ruimte-optimaliserende opslagtechnologieën zijn essentiële factoren voor een doeltreffende magazijnwerking in de automotive. De opgeslagen goederen zouden zo georganiseerd moeten zijn, dat de snelst roterende onderdelen de kortste weg afleggen. Hoe men door het compacter maken van het magazijn aan ruimte én efficiëntie wint, toont SSI Schäfer met een innovatieve magazijntechnologie op basis van het locatieprincipe. Voor het eerst te zien op Autotechnica 2012.

Vaak worden auto-onderdelen volgens onderdeelnummer opgeslagen in plaats van volgens omslagfrequentie. De opslag op nummer is weliswaar eenvoudig te organiseren, maar vereist veel plaats. De grootte van de opslagvakken is immers afgestemd op de plaatsbehoefte voor de grotere stukken. Resultaat: beperkt gecomprimeerde opslag, geen opslag op basis van dezelfde afmetingen of omslagfrequentie, een slecht overzicht en lange traject- en picktijden.

Locatieprincipe voor meer efficiëntie

Het doeltreffendste systeem voor de auto-onderdelenopslag is de opslag volgens het locatieprincipe  –  compact en met dichte volumes. In vergelijking tot de numerieke opslag of de opslag volgens onderdeelgroepen wordt bij overschakeling op een zuiver locatieprincipe, tot 60% grondoppervlakte gespaard.

SSI Schäfer verklaart: “Een analyse van het productassortiment toont aan dat meer dan 25% van het gamma bestaat uit artikelen met lage omslagfrequentie. Bij locatie-opslag wordt het magazijn onderverdeeld in coördinaten. De artikels worden met vermelding van de opslagplaats in het computersysteem ingevoerd en volgens omslagfrequentie en aard (grootte en gewicht) beheerd en opgeslagen. De stelling- en vakindelingen zijn dusdanig georganiseerd dat de ruimtes optimaal benut worden en de vaakst benodigde onderdelen het kortste traject dienen af te leggen. Kleine onderdelen worden opgeslagen in bakken met onderverdelingen of in lades. Deze lades bevinden zich op ergonomische hoogte in de stellingen. Onderdelen die veel plaats innemen maar die licht zijn, worden bovenaan opgeslagen, de zware ruimtevereisende delen komen onderaan te liggen.”

Het locatie-opslagsysteem van SSI Schäfer is een consequent op de vereisten van klanten en markt afgestemd principe voor compacte opslag, dat een besparingspotentieel van 30 tot 50% op de commissioneringstijd inhoudt. Voordelen van locatie-opslag zijn: compacte opslag en uitbreiding van de opslagcapaciteit, snellere inname en uitlevering door kortere traject- en picktijden, opslag in functie van snelle en langzaam roterende goederen, alsook op basis van gelijkheid van afmetingen en omslagfrequenties.

SSI Schäfer zorgt voor een volledig ingericht magazijnsysteem. Alle opslagplaatsen zijn gemarkeerd. Die markeringssystematiek wordt afgestemd op de in de automotive beschikbare nummersleutels. Reorganisatie van het magazijn is mogelijk zonder de werking ervan te onderbreken. Bovendien kan de nieuwe systematiek door de klant zelf worden ingevoerd en dat geldt ook voor de toekenning van nieuwe opslagplaatsen.