Nederlandse transportsector vindt en werft 3.000 extra chauffeurs

 28/01/2019  Claude Yvens  Economie
Nederlandse transportsector vindt en werft 3.000 extra chauffeurs

Drie duizend zogenaamde zij-instromers hebben gekozen voor een toekomst als vrachtwagenchauffeur via de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Daar de vraag naar chauffeurs onveranderd groot blijft heeft de sector besloten om ook voor 2019 subsidie beschikbaar te stellen voor het opleiden van 2.000 extra chauffeurs.

De campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl is een initiatief van werkgevers en vakbonden. Die subsidiëren de opleiding van nieuwe vrachtwagenchauffeurs via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Het gaat hierbij om kandidaten die al in de sector werken en doorstromen, maar ook kandidaten uit andere sectoren die kiezen voor een toekomst in transport en logistiek.

Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor de uitvoering van de campagne; Willem de Vries, directeur STL, kijkt tevreden terug op 2018: “Het doel was om in 2018 1.500 mensen extra te laten instromen. Dat we een verdubbeling hebben kunnen realiseren laat zien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur veel mensen aanspreekt en dat onze aanpak om goed opgeleide chauffeurs te laten instromen werkt.” De sector stelt voor 2019 subsidie beschikbaar om 2.000 zij-instromers en doorstromers op te leiden voor het vak van vrachtwagenchauffeur.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!