Mobiliteitspakket: niemand blij met beslissingen Transportcommissie Europees Parlement

 06/06/2018  Claude Yvens  Wetgeving
Mobiliteitspakket: niemand blij met beslissingen Transportcommissie Europees Parlement

Gisteren moest de Transportcommissie van het Europees Parlement zich uitspreken over verschillende wijzigingen aan het mobiliteitspakket, dat een andere invulling moet geven aan een aantal belangrijke regels in het wegtransport. Uiteindelijk blijkt dat niemand echt gelukkig is…

In eerste instantie zijn er enkele maatregelen die bij de vakbonden in het verkeerde keelgat zijn geschoten: het wegtransport blijft de enige sector die niet onderhevig is aan de regels rond de detachering van werknemers. Deze regels worden verondersteld gelijk loon voor gelijk werk te garanderen. Detachering zou echter wel van toepassing blijven op cabotage. We maakten een overzicht van de belangrijkste punten die door de Commissie TRAN werden voorgesteld. Deze voorstellen worden nu ter stemming voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Op sommige vlakken druisen ze volledig in tegen de voorstellen van Commissaris Bulc.

Rijtijden

Op het vlak van de rij- en rusttijden werd het verbod om de normale weekendrust in de cabine door te brengen bevestigd. De normale weekendrust mag alleen in de cabine worden doorgebracht op voorwaarde dat er voldoende voorzieningen (o.a. sanitaire voorzieningen) beschikbaar zijn voor de chauffeur (de lijst van deze voorwaarden moet nog gefinaliseerd worden). Als deze voorzieningen niet aanwezig zijn, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat de chauffeur zijn rust op een geschikte locatie met geschikte sanitaire voorzieningen kan doorbrengen, in het geval de chauffeur zijn normale weekendrust niet thuis kan doorbrengen.

Bij de planning van de opdrachten, moet de werkgever er hoe dan ook voor zorgen dat de chauffeurs hun wekelijkse rusttijd minstens een keer om de drie weken ‘op een plaats van hun eigen keuze’ kunnen nemen. Indien ze naar hun eigen woonplaats willen terugkeren, dan zijn de kosten ten laste van de werkgever.

Met het oog op het nemen van de wekelijkse rusttijd, mogen vrachtwagenbestuurders op het einde van de week tot twee uur afwijken van hun rij- en rusttijden. Dit moet hen de mogelijkheid bieden om terug te keren naar hun thuisbasis.

Toegang tot het beroep

Ondernemingen die in het internationaal vervoer gebruik maken van lichte bedrijfsvoertuigen, zouden qua toegang tot het beroep aan dezelfde verplichtingen onderworpen worden als andere transportbedrijven (waaronder het attest van vakbekwaamheid). Deze verplichting zou gelden voor voertuigen met een MTM van meer dan 2,4 ton. Dergelijke voertuigen zouden onderworpen worden aan de regels rond rij- en rusttijden (en dus ook het gebruik van de tachograaf) en aan de cabotagewetgeving.

Cabotage

In aansluiting op een internationaal transport, zou cabotage voortaan toegelaten worden in de lidstaat en naburige lidstaten tijdens een periode van zeven dagen. Tijdens die periode van zeven dagen, mag het voertuig niet meer dan 48 uur in dezelfde lidstaat verblijven. Na afloop van die periode, moet het voertuig terugkeren naar het land waar het is ingeschreven en moet het vervolgens 72 uur wachten op opnieuw een cabotagerit uit te voeren in de lidstaat waar de eerdere cabotage plaatsvond.

Postbusbedrijven

De Transportcommissie bindt verder de strijd aan tegen de pure ‘postbusbedrijven’. De vaste vestigingsplaats zal voortaan moeten bewezen worden door een ‘voldoende’ aantal parkeerplaatsen voor de vrachtwagenvloot, maar vooral door een bepaald aantal (nog vast te leggen) laad- en losactiviteiten in het land van inschrijving.

Digitale tachograaf

De nieuwe digitale tachograaf waarmee alle nieuwe vrachtwagens vanaf 2019 moeten uitgerust worden, moet voor 2025 ook in de bestaande vrachtwagens voorzien worden.

Reacties

De vakbonden zijn logischerwijs niet te spreken over het feit dat het wegtransport uitgezonderd blijft van de richtlijn rond detachering. Deze mening wordt gedeeld door een werkgeversvereniging zoals TLV. In Nederland stelt TLN zich de vraag hoe men het systeem van cabotage zal controleren? De beslissingen van de Transportcommissie worden vooral onder vuur genomen door de landen uit Centraal-Europa. De verplichting om de voertuigen te laten terugkeren naar hun land van inschrijving om er een bepaald aantal laad- en losactiviteiten te laten uitvoeren, zal voor een grondige verstoring van de transportplanning zorgen.

 

 

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!