Mobility Package: nog slechts twee obstakels te overwinnen

 23/01/2020  Claude Yvens  Wetgeving
Mobility Package: nog slechts twee obstakels te overwinnen

De tekst waar momenteel overeenstemming over is bereikt, is gisteren bij de Commissie Vervoer & Toerisme (TRAN) van het Europees Parlement een nieuwe fase ingegaan. Het Mobility Package moet echter nog het obstakel van de Ministers van Vervoer overwinnen.

Voor de Belgische transporteurs komt het er nu op aan dat ze weten hoe de cabotageregels zijn veranderd. Het lijkt duidelijk dat de andere pijlers van het Mobility Package (tachograaf voor bepaalde lichte bedrijfsvoertuigen, detacheringsregels, strijd tegen brievenbusfirma’s, …) vaststaan. Cabotage dus. Het compromis is niet verder geëvolueerd: per zeven dagen zouden drie cabotageoperaties worden toegelaten, gevolgd door een wachttijd van vier dagen. Voor de Belgische transportfederaties is die wachttijd een kleine ramp, omdat ze de (kleine) Belgische transporteurs verhindert om hun internationale trajecten naar een groot land als Frankrijk te rentabiliseren. Naar alle waarschijnlijkheid zal België er dus niet in geslaagd zijn om een amendement op de tekst te laten goedkeuren dat de wachttijd annuleerde indien de truck na zijn cabotageopdrachten naar zijn land van herkomst terugkeert. Dat is immers zelden het geval bij een Roemeense of Bulgaarse vrachtwagen.

“Als die protectionistische dwaling erdoor komt, is de UPTR van plan om alle mogelijke pistes in overweging te nemen om zich ertegen te verzetten. Ook als dat via een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet gaan”, reageerde Michael Reul, directeur-generaal van de UPTR.

We merken trouwens op dat de tekst waarover de TRAN-commissie het eens is geraakt, nu voorziet dat de chauffeurs om de drie of vier weken naar hun land moeten terugkeren.

Er wachten het Mobility Package nog twee hindernissen: dat van de Europese Ministers van Vervoer en dan een laatste stemming in plenaire zitting bij het Europees Parlement. De nieuwe regels zullen maximaal achttien maanden na die laatste stemming van kracht worden.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!