Mis de bocht van de digitalisering niet!

 08/08/2018  TM Extern  Opinie
Mis de bocht van de digitalisering niet!

De sector van het wegtransport gaat door een periode van enorme veranderingen. Uit een recent onderzoek van het IRU (Internationale Unie voor het Wegvervoer) blijkt dat de meerderheid van de vervoerders plant om in nieuwe digitale oplossingen te investeren. Uiteraard blijven andere factoren – zoals de brandstofprijs, het tekort aan chauffeurs of milieuregels en andere wettelijke voorschriften – de vervoerders zorgen baren, maar hoe langer hoe meer vervoerders zien ook dat nieuwe spelers op hun markt komen terwijl ze tegelijk de impact van de digitalisering op hun activiteiten erkennen.

Door Zeljko Jeftic, Global Innovation Lead bij het IRU.

Wanneer vervoerders gevraagd wordt wat de grootste veranderingen zijn die hun activiteiten zullen beïnvloeden, antwoorden twee op vijf de komst van zelfrijdende voertuigen. Een vervoerder op vier vermeldt de opkomst van de digitale platforms en de komst van nieuwe concurrenten in de loop van de vijf à tien volgende jaren. Slechts één vervoerder op vijf daarentegen verwijst naar de groei van besteldiensten met drones.

Volgens ons onderzoek zal die kijk op de risico’s en de kansen die de digitalisering inhoudt, het investeringsbeleid wijzigen. Zo is 65% van de transporteurs die we ondervraagd hebben, van plan om in de loop van de volgende zes maanden in nieuwe technologieën te investeren. Meer dan een derde wil nieuwe oplossingen voor vlootbeheer aankopen, en een kwart is sterk geïnteresseerd om de transportdocumenten te digitaliseren. Meer dan een kwart van de respondenten (26% om precies te zijn) is van mening dat de digitalisering in het algemeen (en de komst van zelfrijdende voertuigen in het bijzonder) een mogelijke oplossing biedt voor het tekort aan chauffeurs waar de sector op het ogenblik mee kampt.

Dat zijn bemoedigende cijfers. We zien een hele sector die bereid is om in grote mate een beroep te doen op de technologie om zijn operationele efficiëntie te verbeteren. De resultaten van ons onderzoek mogen echter niet verhullen dat een derde van de vervoerders niet lijkt te beseffen dat hun activiteiten fundamenteel aan het veranderen zijn. Er zijn dus haarden van verzet tegen de verandering. En dus ook bedrijven die het gevaar lopen achter te blijven wanneer de rest van de sector de digitale bocht genomen heeft.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!