Milktrans: naar full continu

 14/03/2014  Claude Yvens  Expertise Center, Economie, Transport & Logistics Awards
Milktrans: naar full continu

Milktrans wordt als kleine transportonderneming geconfronteerd met een dwingende vraag van zijn klant en opdrachtgever. Tegemoet komen aan die vraag was moeilijk, maar tegelijk bood ze mooie toekomstperspectieven voor alle partijen: de klant, de personeelsleden en het transportbedrijf.

Milktrans kreeg van zijn opdrachtgever Friesland Campina te horen dat het van plan was om zijn productie meer in de tijd te spreiden om de efficiëntie van zijn productieapparaat te optimaliseren. Om die rendementsverbetering te realiseren was er wel nood aan een continue melkaanvoer met een constant volume. Voor de transporteur betekende dit dat het zijn activiteiten zodanig zou moeten aanpassen dat er elke dag van de week en 24 uur op 24 zou moeten gereden worden om de melk op te halen bij de melkveehouders. De melk kan voortaan in een strak schema om de drie dagen worden opgehaald en niet meer afwisselend om de twee en drie dagen. Milktrans krijgt door die optimale spreiding ook de kans om grote ladingen op te halen. Daardoor boekt het een voordeel door een betere verdeling van de vaste kosten.

Veel overleg

Maar om dat te kunnen aanbieden aan zijn klant moest Milktrans eerst zijn personeel bereid vinden om ook in het weekend en na verloop van tijd ook ‘ s nachts te rijden. HR-manager Jurgen Zelderloo stelde daarom voor om een vertegenwoordiging van de chauffeurs mee te betrekken bij het uittekenen van het project. Die mensen waren altijd aanwezig bij het overleg tussen Friesland Campina en de bedrijfsleiding bestaande uit de eigenaar Michel Vanderhasselt en de HR-Manager. Het bedrijf kreeg verder steun van de juridische dienst van het sociaal secretariaat Acerta en zelfs van de toeleveranciers omdat ook zij de gevolgen van de continue diensten zouden aanvoelen.

De oplossing school uiteindelijk in de aanwerving van een aantal extra chauffeurs specifiek voor de weekend- en nachtdiensten. Die werden aangetrokken met de extra vergoedingen, bovenop de wettelijke barema’ s voor nacht- en weekendwerk. Ook een aantal van de reeds aanwezige chauffeurs kozen voor die betere vergoeding. Dat gaf andere medewerkers – vaak met een gezin  – de kans om de tijd te recupereren en op die manier eigenlijk minder te werken en toch een voltijdse uurrooster te presteren. Jurgen Zelderloo verwoordt het als volgt: We hebben een evenwicht gevonden in het personeelsbestand tussen weekendwerkers, oudere chauffeurs en medewerkers met een specifieke familiale situatie en zij die graag een extraatje verdienen en spontaan kiezen mee te draaien in zondagploegen en nachtshifts.

Contact met melkveehouders

De melkveehouders moesten ook zorgen voor de toegankelijkheid van het melkhuis tijdens het weekend en ‘ s nachts. Daarvoor werden ze gesensibiliseerd om extra verlichting te plaatsen en hun erf toegankelijk te houden tijdens de momenten dat de melktransporten langs kwamen. Milktrans stuurt intussen automatische sms´en om de boeren te waarschuwen wanneer er een vrachtwagen zal langs komen. Opgelet vannacht melkhophaling. Is uw erf verlicht, toegankelijk? Met een dergelijke kleine herinnering kan Milktrans voorkomen dat de chauffeur tijd zou verliezen of dat hij de melkveehouder ´s nachts uit zijn bed moet bellen.

Het resultaat voor de transporteur zit hem rechtstreeks in de rendementsverbetering van het materiaal zodat het bedrijf dit sneller kan vervangen. De chauffeurs appreciëren dat ze met het nieuwste materiaal onderweg zijn, tegelijk is het ook milieuvriendelijker. Daarnaast heeft Milktrans bijkomende opdrachten gekregen die vroeger naar andere transporteurs gingen precies omdat het een continue dienstverlening kon aanbieden. Dat maakt dat Milktrans zijn schaalgrootte nog kon opdrijven. Voor het bedrijf is dat belangrijk omdat het voorziet dat in de toekomst ook de melkveebedrijven zelf – door het wegvallen van de melkquota – gaan consolideren en alleen maar groter zullen worden. Daardoor zal men steeds grotere volumes vervoeren en zullen trekker-opleggercombinaties kunnen ingezet worden. Milktrans zorgt er intussen voor dat al zijn chauffeurs ook het CE-rijbewijs behalen om klaar te zijn als die situatie ingang vindt.

De jury van de Award HR-Project of the Year was vol lof voor de manier waarop Milktrans een mooie combinatie heeft gemaakt van economische noden en de verwachtingen van het personeel. Het bedrijf heeft zo op korte termijn een moeilijk project afgerond en tegelijk een betere arbeidsomgeving gecreëerd wat altijd leidt tot meer engagement van de werknemers.

Oordeel van de jury

Milktrans komt als sterkste kandidaat uit deze categorie waarin het niveau van dossiers zeer hoog was. Het bedrijf heeft zijn werking omgeschakeld naar een 7 op 7 en 24 uur op 24 werking waardoor de opdrachtgever op continue wijze wordt voorzien van verse melk uit de melkveebedrijven. Daarvoor was het noodzakelijk om het jobrooster voor de chauffeurs drastisch aan te passen. De manier waarop dat is gebeurd, met veel inspraak van alle betrokken, dwingt respect af omdat iedereen er beter van is geworden: chauffeurs die meer willen verdienen, rijden in het weekend of ‘ s nachts, anderen hoeven dan zaterdag niet meer te rijden, de opdrachtgever kan efficiënter produceren en door de uitgebreide dienstverlening kon Milktrans zijn
concurrentiepositie verder verbeteren.

> 24/24 en 7/7 dienstverlening in de melkophaling
> Verbetering van de concurrentiepositie van Milktrans
> Drastische verandering doorgevoerd met inspraak van alle betrokkenen
> Chauffeurs verdelen het weekend en nachtwerk onder elkaar in functie van eigen noden
> De opdrachtgever kan efficiënter produceren door continue melkaanvoer

Tagged With: milktransawards

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!