Michael Reul (UPTR): “De nieuwe functieclassificatie is geen vervanging voor de loonnorm!”

 11/10/2018  Claude Yvens  HR, Wetgeving
Michael Reul (UPTR): “De nieuwe functieclassificatie is geen vervanging voor de loonnorm!”

Aangezien het momenteel erg moeilijk is om bekwaam personeel te vinden, voelen veel Belgische transportbedrijven zich geneigd om het nettomaandloon van hun chauffeurs aantrekkelijker te maken. Volgens de secretaris-generaal van de UPTR is het echter ronduit illegaal om met een nieuwe functieclassificatie de loonnorm te omzeilen.

De nieuwe functieclassificatie van 19 juni 2014 is nog niet op sectoraal niveau toegepast. De Collectieve Arbeidsovereenkomst waar deze functieclassificatie in voorkomt, is immers gebonden aan een opschortende voorwaarde, namelijk een overeenkomst tussen de werkgevers en de vakbonden over de nieuwe classificatie en een nieuwe loonschaal. Tot op heden zijn de federaties en de vakbonden er nog niet in geslaagd over dit laatste punt een akkoord te bereiken. De nieuwe functieclassificatie is niettemin door TDL gebruikt om zijn rijdend personeel een loonsverhoging te kunnen geven. In dit precieze geval ontvingen zo goed als alle chauffeurs een nettoloon dat hoger lag dan hun huidige loon. De secretaris-generaal van de UPTR Michael Reul waarschuwt ervoor dat de loonnorm (die voor 2018/2019 momenteel maximaal 1,1% mag bedragen) volgens de overheidsinformatie van de FOD Werkgelegenheid niet mag worden overschreden, ook niet door het toepassen van de nieuwe functieclassificatie.

“Onze juridische analyse baseert zich op de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (algemeen de Loonnormwet genoemd). Om de werknemers te motiveren en hun een beter loon te bieden, voorziet die wet wel een aantal uitzonderingen om het strikte kader van de loonnorm te doorbreken. Een nieuwe functieclassificatie hoort echter niet bij die wettelijke uitzonderingen, die trouwens strikt moeten worden toegepast. Het is dus illegaal om zich op de nieuwe functieclassificatie te baseren om het kader van de Loonnormwet te overstijgen, zowel op bedrijfs- als op sectorniveau. Wanneer een bedrijf dit toch doet, zou dat kunnen leiden tot een onderzoek van de bevoegde inspectiediensten.”

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!