Meester Michel Maus: “De kilometerheffing is illegaal”

 17/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Wetgeving
Meester Michel Maus: “De kilometerheffing is illegaal”

Volgens de krant L’Echo, die het advies van fiscalist en advocaat Michel Maus uit Gent citeert, is de toekomstige kilometerheffing illegaal. “Meester Maus van advocatenkantoor Bloom heeft op vraag van de UPTR een juridische analyse gemaakt die het hele dispositief van de kilometerheffing in vraag stelt. […] Indien een transportbedrijf een zaak zou inleiden bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, dan zal ze veel kans op succes hebben, aangezien het dispositief meerdere wetgevingen met de voeten treedt”, stelt de krant L’Echo.

Wat zijn de juridische kwesties die volgens Meester Michel Maus voor problemen zorgen?

De krant L’Echo zet ze in zijn editie van 17 maart uiteen:

  • “De toekomstige kilometerheffing zondigt tegen de gelijkheid der Belgen

De heffing wil het milieu beschermen en tegelijk de strijd aanbinden met de slijtage van de wegen. Toch zijn de personenwagens en de gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer vrijgesteld… Zij genereren nochtans eveneens infrastructuurkosten en zijn bronnen van vervuiling. […] Het creëren van een dergelijk onderscheidscriterium is dan ook niet op valabele wijze gemotiveerd en gaat in tegen de gelijke behandeling.”

  • “Het feit dat de berekening en de inning van de toekomstige heffing is toevertrouwd aan een privébedrijf is illegaal, aangezien het hier gaat om een prerogatief van de publieke administratie. Meester Michel Maus meent dat het om een onrechtmatige onderaanneming gaat.”
  • “De permanente opvolging van voertuigen door Satellic (via de OBU) gaat in tegen de wetgeving op het respecteren van de privacy en is verboden door de wet op de bijzondere opsporingsmethodes.”

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!