“Meer binnenvaart beter alternatief tegen files dan meer asfalt”

 26/11/2014  Claude Yvens  News Logistics, Multimodaal
“Meer binnenvaart beter alternatief tegen files dan meer asfalt”

De files op de Nederlandse snelwegen hebben het bedrijfsleven vorig jaar 613 à 797 miljoen euro gekost, zo lieten EVO en TLN berekenen. De verladers- en vervoerdersorganisaties vragen bijkomende investeringen in wegen. De binnenvaartsector vindt een betere benutting van het waterwegennet nuttiger om de filedruk te verlichten.

De kostprijs van de files lag lager dan in 2012, wat EVO en TLN zien als het bewijs dat asfalt werkt om de filedruk te verminderen. Zij maken zich wel zorgen over de opnieuw toenemende files in 2014 en vinden dat de overheid verder werk moet maken van het aanpakken van knelpunten in het wegennet.

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart vindt dat een eenzijdige visie. De oplossing voor dit probleem ligt niet alleen in de aanleg van extra rijstroken, maar vooral ook in het beter benutten van de vaarwegen. Het Nederlandse vaarwegennet biedt geweldige kansen om de files op de wegen te ontlasten, luidt zijn zienswijze.

Er is op het water nog ruimte genoeg om meer goederen te vervoeren. Als we de logistiek beter inrichten dan kan een groot deel van de goederenstromen zonder extra kosten voor het bedrijfsleven via het water in plaats van de weg worden vervoerd, oppert voorzitter Annette Augustijn.

Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen lijkt alvast te willen inzetten op een verdere modal shift van de weg naar het water om de filedruk met 20% te verminderen.

Nederland beschikt over 5.000 kilometer vaarwegen met 150 binnenhavens waarmee de meeste grotere bedrijventerreinen over water ontsloten worden. Jaarlijks wordt 90 miljoen ton goederen met schepen vervoerd.
 

Tagged With: NederlandEVOTLNbinnenvaartfilesmodal shift

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!