Martin Lundstedt (CEO Volvo Group) en Bruno Blin (voorzitter Renault Trucks): “Renault Trucks heeft zijn autonomie terug.”

 21/09/2017  Claude Yvens  Trucks & Trailers, Nieuwsbrief
Martin Lundstedt (CEO Volvo Group) en Bruno Blin (voorzitter Renault Trucks): “Renault Trucks heeft zijn autonomie terug.”

Wij hadden een onderhoud met Martin Lundstedt en Bruno Blin over de grote tendensen die een ommekeer betekenen voor de wereld van de vrachtwagen en over de teruggevonden autonomie voor Renault Trucks binnen de Volvo Group.

Men hoort vaak spreken van een ‘keerpunt’ in de Volvo Group in 2017. Is dat voor u een positief of een negatief concept?

Martin Lundstedt: Indien u onze Agenda 2030 als startpunt bekijkt dan blijkt al snel dat transport één van de grote uitdagingen wordt. Ik ben van oordeel dat het een goede zaak is, want wij hebben de middelen om de doelstellingen te halen. Als we een beetje afstand nemen dan zie je dat de bevolking blijft toenemen, dat ondanks de natuurrampen en crisis de welvaart blijft stijgen en dat er dus steeds meer noodzaak is aan transport. Het is onze verantwoordelijkheid om het transport duurzamer te maken. Voor onze kinderen.

Werken in een ecosysteem

Zal de technologische vooruitgang daarbij volstaan?

Martin Lundstedt: Nee. Wij moeten bescheiden blijven en tegelijkertijd samen werken met onze klanten en hun klanten in het kader van nieuwe samenwerkingsmodellen. Zo niet riskeren we als constructeur onze positie te verliezen in de totale waardeketen. Daarom ontwikkelden we het ruimste aanbod van de markt op het gebied van alternatieve aandrijving, beschikken we over de meest geconnecteerde vloot wereldwijd en zijn we bezig met allerhande projecten in verband met autonoom rijden. Die ervaringen zullen wij gebruiken voor al onze merken wereldwijd.

Is in het huidige ecosysteem van wegtransport wel iedereen bereid om zich op die manier aan te passen?

Martin Lundstedt: Er is geen zwakke schakel in de ketting. Het komt er vooral op aan om nieuwe manieren te vinden om meerwaarde te creëren en die te verdelen. Vandaag worden nog veel te veel beslissingen genomen op één enkel niveau van de logistieke keten en dat is niet efficiënt. We moeten die waardeketen bij voorkeur bekijken als één stroming…

Wilt u daarbij een grotere rol spelen in die stroming, ruimer dan uw huidige statuut van vrachtwagenfabrikant?

Martin Lundstedt: Zeker en vast. Het gebeurt nu al dat we besprekingen voeren met zowel onze klanten als hun klanten in een driehoeksrelatie. Dat helpt ons bij het verbeteren van ons aanbod, bijvoorbeeld door een beter begrip van de ambities in de grote distributie op het vlak van CO2 of geluid.

Voelt u zich bedreigd door bedrijven als Tesla, Nikola of Einride, die overal op de voorgrond lijken te komen?

Martin Lundstedt: Laat ons bescheiden blijven, maar de toegang tot de markt is niet zo eenvoudig. Een vrachtwagen moet het twee miljoen kilometer uithouden en zolang het tegendeel nog niet is bewezen, is dat het werk van honderden ingenieurs en niet van een tiental.

De vrachtwagen, een eenvoudig gebruiksmiddel?

Wordt de vrachtwagen zelf niet stilaan een eenvoudig gebruiksmiddel?

Martin Lundstedt: Wanneer we gesloten omgevingen beschouwen, zoals mijnen, waar het emotionele aspect helemaal niet meespeelt, is de vrachtwagen slechts een onderdeel van een dienstverlening. Daar zullen we snel kunnen overstappen op autonome voertuigen en hun uiterlijk doet eigenlijk weinig ter zake. In het wegtransport blijft die menselijke kant van de zaak zeer belangrijk. Maar zullen we onze business verder gaan uitbreiden ten opzichte van vandaag door bijvoorbeeld zelf transportdiensten te gaan aanbieden? De vraag kan gesteld worden, maar moeten we een gigantische dienstverlener worden of een goede integrator van oplossingen voor onze klanten?

Maar als de vrachtwagen zelf zo dicht verweven is met een complete dienstverlening, is het merk Renault Trucks dan niet beter geplaatst ten opzichte van de toekomst dan het merk Volvo Trucks, dat vooral de troefkaart van de technologische vooruitgang uitspeelt?

Martin Lundstedt: Wij hebben twee merken en we geloven in allebei die merken. Elk merk heeft zijn middelen en verantwoordelijkheden. Dat terzijde, kent het merk Renault Trucks een echte heropleving in Lyon en dat creëert ongelooflijke opportuniteiten voor de groep en onze klanten.

Een hervonden autonomie voor Renault Trucks

Hoe kan die hervonden autonomie zich vertalen in nieuwe producten voor de klanten?

Bruno Blin: Wij hebben opnieuw een organisatie opgezet gewijd aan Renault Trucks. Die legt de focus op wat de klanten van ons vragen. Maar we kunnen ook putten uit de verschillende technische ontwikkeling die worden gerealiseerd op het niveau van de groep. Indien we van oordeel zijn dat een bepaalde ontwikkeling overeenkomt met de behoeften van onze klanten, dan zullen we die integreren in ons programma.

Martin Lundstedt: De relatie van de Volvo Group met zijn merken is een beetje als een familierelatie: we hebben in totaal tien merken, ze zijn allemaal anders, maar we houden van de tien op dezelfde manier. Wij geloven in het delegeren van verantwoordelijkheid aan ieder van onze merken op het vlak van producten, netwerk en diensten. Ik ben vandaag zeer blij om te zien dat Volvo Trucks en Renault Trucks zich positief ontwikkelen, vertrekkend van hun verdiensten en hun eigen verleden.

Zullen de teams van Renault Trucks een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de toekomstige distributietruck?

Bruno Blin: Uiteraard! Wij profiteren van onze sterkere positie in dit segment en dat is ook de reden waarom wij reeds de CNG technologie hebben ingevoerd in ons D gamma…

Wat kunnen wij voor de toekomst verwachten?

Martin Lundstedt: In de distributie komen de uitdagingen vrij dicht bij wat we reeds kennen via onze afdeling bussen. Wij blijven dus werken aan elektrificatie, alternatieve brandstoffen en het reduceren van het geluidsniveau. Wij hebben reeds een volledig ontwerpteam in Lyon om die uitdagingen te analyseren.

Zijn dat wereldwijde ontwikkelingen, waarbij ook een merk als UD Trucks in Azië betrokken is?

Martin Lundstedt: Absoluut. Het enige dat ik niet wil is UD Trucks en Renault Trucks verplichten om samen te werken. Het is aan de merken om te beslissen of ze dat doen of niet.

Een interview van Claude Yvens en Philippe Van Dooren

Lees alles over Renault Trucks in onze Transport & Van In Belgium directory!