Marianne Thyssen geeft een eerste aanzet tot een evenwichtiger Europa

 24/01/2018  Claude Yvens  Wetgeving
Marianne Thyssen geeft een eerste aanzet tot een evenwichtiger Europa

Maandagavond beantwoordde Europees Commissaris Marianne Thyssen de vragen van de drie voorzitters van de federaties. Ze had het hierbij over een aantal bijzondere aspecten van het Mobility Package waarover momenteel wordt gedebatteerd en schetste de contouren van een sociaal evenwichtiger Europa.

Thyssen greep terug naar de thema’s waar de Commissie bijzonder veel belang aan hecht en herinnerde eraan dat de eenheidsmarkt in grote mate bijdraagt aan de economische groei in het algemeen en aan de groei van de transportsector in het bijzonder. Tegelijk streeft de eenheidsmarkt naar duidelijke, billijke en makkelijk te controleren regels. “Maar het klopt dat dit vandaag de dag in uw sector nog niet genoeg het geval is”, voegde ze eraan toe. Dat belet de Commissie echter niet om lidstaten, zoals Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, te bekritiseren omdat die regels voor een minimumloon invoeren die niet te rijmen zijn met de eenheidsmarkt en met het vrije verkeer van werknemers. “Dat betekent zeker niet dat ik gekant ben tegen het principe van een minimumloon, maar wanneer het buiten verhouding in het grensoverschrijdende transport wordt toegepast, beknot dit het bereik van de eenheidsmarkt.”

Thyssen benadrukt dus dat als er op middellange termijn in de toekomst eventueel een gelijk loon komt, dit ook proportioneel moet zijn. Ze wees ook op de beloften die inherent zitten besloten in de Europese Pijler van Sociale Rechten die ze in november heeft opgezet en bekendgemaakt, en op de toekomstige Europese Arbeidsautoriteit die in maart wordt gecreëerd: “We willen de sociale rechten laten samenkomen, maar wel in een opwaartse beweging”, beklemtoonde ze. Maar intussen is er, ook al maken de regels over de detachering van de werknemers de betaling van een Belgisch loon vanaf de eerste werkdag op Belgisch grondgebied verplicht, geen sprake van dat de sociale bijdragen in het land van tewerkstelling moeten worden betaald, zoals de federaties hadden geëist: “Dat zou veel te ingewikkeld worden om te berekenen en te controleren bij mobiele werknemers zoals vrachtwagenchauffeurs”, meende de Commissaris.

Op kortere termijn worden de verschillende punten van het Mobility Package besproken en de weegschaal kan hierbij nog doorslaan naar de kant van een meer gelijkwaardige concurrentie of naar de kant van een nog brutalere liberalisering. Zo zou een chauffeur die slechts sporadisch in België leveringen uitvoert pas het Belgische minimumloon krijgen als hij drie dagen per maand in België doorbrengt. Dat is tenminste het voorstel dat momenteel op tafel ligt, maar het aantal dagen kan nog variëren.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!