Manpower barometer over jobvooruitzichten

 17/03/2008  Claude Yvens  News Logistics, Contract Logistics

Volgens de resultaten van de Manpower barometer over de jobvooruitzichten in de sector vervoer en logistiek verwachten de werkgevers een heropleving van de aanwervingen. 10% van de werkgevers van het onderzoek verwacht een toename van het aantal banen in de loop van het tweede kwartaal, 3% voorziet een daling en 81% een status-quo. Dat is beter dan in het eerste trimester, maar minder goed dan in dezelfde periode van 2007. (MB)

Tagged With: Manpower