LOGISTICS.TV 17: Atmosafe – specialist in analyseren en veilig stellen van de lucht atmosfeer

 14/11/2017  Yannick Haesevoets  News Logistics
LOGISTICS.TV 17: Atmosafe – specialist in analyseren en veilig stellen van de lucht atmosfeer

Veel mensen staan er niet bij stil dat er een flinke concentratie van schadelijke gassen opgehoopt kan worden in besloten ruimtes zoals containers, opslagtanks, magazijnen of schepen. Deze gassen kunnen de gezondheid schaden, zonder dat dit direct merkbaar is, zelfs een éénmalige blootstelling kan reeds schade toebrengen.

Atmosafe is gespecialiseerd in het analyseren en veilig stellen van de lucht atmosfeer, zodat medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. Naast het meten en het veilig stellen van de luchtkwaliteit, hebben de gasdeskundigen van Atmosafe ook de expertise in huis om medewerkers op te leiden om met deze risico’s om te gaan.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!