Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt duw in de rug

 16/03/2018  Claude Yvens  Economie
Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt duw in de rug

Verschillende ministers en parlementsleden hebben een engagementsverklaring getekend om de Limburgse Noord-Zuidverbinding zo snel mogelijk te realiseren. Ze scharen zich achter de procedure complexe projecten. Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. 

Recent had De Raad van State nog een negatief advies gegeven over het aangepaste decreet Complexe Projecten van de Vlaamse regering voor de omleidingsweg in Houthalen-Helchteren omdat het plan dwars door Europees beschermde natuurgebieden zou lopen. Ministers Weyts en Schauvliege en Limburgse volksvertegenwoordiger slaan nochtans de handen in elkaar om dit dossier een doorstart te geven. “Er is een gemeenschappelijke wil en ambitie om dit belangrijke project te realiseren, om werk te maken van vlotter en veiliger verkeer, om de ontsluiting van de regio te verbeteren en om de leefbaarheid van de omgeving te versterken. Er is ook aandacht voor natuur, landschap, landbouw en extra economische kansen voor de regio”, aldus de ondertekenende partijen. “De verschillende alternatieven zullen samen onderzocht worden en alle belanghebbenden zullen inspraak krijgen. Op die manier wordt er gezocht naar een geïntegreerde, haalbare oplossing en kan de Noord-Zuidverbinding nog binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden, met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak.”

De gouverneur van de Provincie Limburg Herman Reynders werd aangesteld als procesbegeleider.

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!