“Leve de kilometerheffing!”

 31/03/2016  Claude Yvens  News Transport
“Leve de kilometerheffing!”

Kijk even goed naar de titel van dit editoriaal, voor u me publiekelijk lyncht. De aanhalingstekens staan daar niet voor niets.

Ik pretendeer niet dat de kilometerheffing, die de trucks vanaf 1 april zal treffen (enkel in België durft men voor de invoering van zo een belasting een dergelijke datum te kiezen), een goede zaak zou zijn voor het wegvervoer. Zoals u op de volgende bladzijden zal kunnen lezen, zal de kilometerheffing een erg zware hypotheek leggen op de overlevingskansen van tal van Belgische transportondernemingen. De taks werd niet ingevoerd om iets positiefs toe te voegen (efficiënt strijden tegen de files bijvoorbeeld). Toch is hij er en hij zal de buitenlandse transporteurs minstens even hard treffen als hun Belgische collega’s. We zullen echter moeten zien of de kilometerheffing het enthousiasme van bepaalde categorieën van transporteurs niet zal opwekken:

  • zij die marktaandelen en klanten binnenhalen wanneer de eerste vervoerders staking van betaling of het faillissement zullen aanvragen – die zullen er zijn, en snel;
  • zij die activiteiten kunnen overnemen die tot nu toe in eigenvervoer gebeurden, waardoor ze de bezettingsgraad van hun voertuigen kunnen optimaliseren;
  • zij die op het probleem geanticipeerd hebben en die dag- en nachtwerk combineren op hetzelfde voertuig en die beter geplaatst zullen zijn dan de andere op de dag dat de tarieven aangepast zullen worden in functie van het uur;
  • zij die over magazijnen of cross-docks dicht bij de grenzen beschikken, waarmee ze goederenstromen zouden kunnen aantrekken van buitenlandse vervoerders, die er weinig voor voelen om 13 eurocent/km te betalen om een pallet te gaan leveren aan de andere kant van het land.

Winnaars zullen er zijn. Verliezers ook en niet enkel aan de kant van de ‘kleintjes’. De verliezers zullen vaak zij zijn die niet kunnen rekenen, maar die hebben dan ook niets te zoeken in het wegtransport. Er is één uitzondering op mijn regel: de talrijke min of meer exclusieve onderaannemers weten niet welke saus zij over hun vlees zullen krijgen en zij hebben zelf niets te vertellen in de keuken. Het is aan de beroepsfederaties om hen, ongeacht of ze lid zijn, te verdedigen tegenover de reuzen van de sector. Zij die beter twee keer zouden nadenken voor ze verklaren da ze geen kilometerheffing willen betalen omdat er flankerende maatregelen (wat een grap jongens!) bestaan. De dag  waarop alle tractiebedrijven failliet zijn, zullen ze verplicht zijn om zelf hun eigen vloot opnieuw op te bouwen.

 De uitbuiters van de tractiebedrijven zouden beter twee keer nadenken: ze MOETEN de kilometerehffing aan hen betalen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!