LBV betalen binnenkort kilometertaks

 08/02/2018  Claude Yvens  Wetgeving
LBV betalen binnenkort kilometertaks

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft een rapport goedgekeurd dat de grote lijnen van de komende Eurovignetrichtlijn uittekent. Als dit rapport effectief door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt goedgekeurd, zullen vrachtwagens niet langer als enige kilometerheffing betalen.

Een van de belangrijkste elementen uit dit rapport is het discriminerende karakter dat wordt toegeschreven aan de systemen voor kilometerheffing die alleen voor trucks van toepassing is, zoals in Duitsland en België het geval is: “De creatie van een interne wegtransportmarkt met loyale concurrentievoorwaarden zou de toepassing van gelijkaardige regels moeten vereisen. Een van de grootste doelstellingen van deze richtlijn bestaat eruit concurrentievervalsing tussen de gebruikers uit de weg te ruimen. Het is daarom gepast om de heffing die op trucks wordt toegepast ook op bestelwagens toe te passen die voor goederentransport via de weg worden gebruikt.”

Vertrekkend vanuit dit principe, stelt het rapport een nieuw juridisch kader voor:

  • tot 31 december 2025 zouden de lidstaten de heffingen en gebruiksrechten moeten invoeren of behouden voor zware bedrijfsvoertuigen en bestelwagens voor goederentransport enerzijds, en voor lichte voertuigen anderzijds, onafhankelijk van elkaar.
  • vanaf 1 januari 2026 zou elke infrastructuurheffing op niet-discriminerende wijze op alle voertuigcategorieën moeten worden toegepast

Vooral de UPTR is in zijn nopjes met deze tekst en benadrukt dat die het discriminerende karakter van het Belgische kilometerheffingssysteem sanctioneert. Maar het valt nog af te wachten in hoeverre die tekst na zijn doortocht bij de Europese Raad nog intact zal zijn…

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!