Knauf zoekt partners op het water

 21/03/2016  Claude Yvens  Economie, Logistics
Knauf zoekt partners op het water

Verladers die alternatieve modi zoals de binnenvaart een plaats willen geven in hun logistiek, moeten soms een flinke dosis creativiteit en doorzettingsvermogen aan de dag leggen om die ambitie waar te maken. Maar waar een wil is, is een (water)weg. Dat bewijst Knauf in Brussel.

De haven van Brussel boekte vorig jaar een aanzienlijke toename van het palletvervoer per binnenschip. Het aantal behandelde pallets verviervoudigde van ruim 3.000 naar bijna 12.000 eenheden. Die forse groei is vrijwel volledig te danken aan één speler: Knauf België. “Wij brachten vorig jaar 10.344 pallets met zakken gipspoeder van Engis bij Luik naar Brussel. Dat is goed voor zowat 85% van het totaal dat Brussel optekende”, zegt Antoon Desmet, manager Expedition & Logistics bij dochterbedrijf Isolava. Knauf bouwde zo verder op de ervaring die het in 2014 opdeed. Toen gingen 894 pallets over het water richting Brussel. De groep tekende dat jaar voor bijna een derde van de pallettrafiek in Brussel. Het transport gebeurde net als nu met de ‘Oorderdam’ van Shipit, een schip dat met zijn eigen kraan autonoom kan laden en lossen.

Combinatie binnenvaart en wegvervoer. De bedoeling was de bevoorrading van de Brusselse markt voor een deel op die manier te regelen. “Daar zijn we momenteel van afgestapt. Die trafiek is niet echt van de grond gekomen omdat de kritische massa ontbrak. Ook voor het transport via de waterweg van gips van Engis naar Wielsbeke was de business case niet optimaal,” legt Desmet uit. “We zijn gaan praten met de haven van Brussel om te zien wat mogelijk was. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een oplossing waarbij de aanvoer per binnenschip van gipspoeders uit Engis naar Brussel gecombineerd wordt met de levering per vrachtwagen van gipsblokken en gipsplaten uit Wielsbeke op bouwwerven in de Brusselse regio.” Die vrachtwagens – een achttal zelfladers die dagelijks voor Knauf rijden – nemen op de terugreis van Brussel naar Wielsbeke pallets met gipspoeder in zakken mee die voor afnemers in de tussenliggende regio bestemd zijn. “Zo halen die trucks een hoger economisch én ecologisch rendement.”

Van tussenstation naar distributieplatform. Brussel doet voor de gipspoeders zo meer dienst als tussenstation dan als distributieplatform voor de lokale markt, geeft de transportverantwoordelijke grif toe. Hij hoopt daar snel een mouw aan te passen. “Ons actieterrein binnen Brussel zelf verruimen is de logische volgende stap. Wij beschikken daar echter nog niet over de nodige capaciteit inzake behandeling en administratie. De bouwmaterialendorpen die de haven plant om als hub voor dit soort trafieken te dienen, interesseren ons in dit opzicht sterk, maar we sluiten niet uit dat we zelf een concessie verwerven.” Antoon Desmet gelooft rotsvast dat in Brussel meer mogelijk is en dat de beweging in die zin zal versnellen. “De kilometerheffing zal in Brussel een groter verschil maken dan elders en de congestie in en rond de hoofdstad neemt zeker niet af, met de nodige impact op de rij- en rusttijden. De transportprijzen gaan ook niet dalen. Bovendien kan de haven moeiteloos nog veel meer pallets aan.”

“De first mile is even belangrijk als de last mile om de waterweg aantrekkelijk te maken.”

Break-even. Financieel blijft de huidige opzet een dubbeltje op zijn kant, omdat het schip Oorderdam nog geen volle rondvaarten kan verzorgen op de rotatie die het schip nu verzorgt. Tussen Wielsbeke en Utrecht en tussen Engis en Brussel lukt het met de eigen lading van Knauf wel, maar op de andere delen van het traject ligt het schip nog te hoog op het water. “Op de relatie tussen Engis en Wielsbeke zitten we nu aan een break-even”, geeft Desmet aan. “Op het traject van Wielsbeke naar Utrecht boeken we een kleine winst tegenover het wegvervoer, maar voor het luik tussen Nederland en Engis blijven we uitkijken naar bijkomende volumes.” Subsidies voor het palletvervoer rekent Antoon Desmet niet mee. De kaai waar de Oorderdam op dit ogenblik in Brussel zijn vracht aan de wal brengt, stelt de havenoverheid wel tijdelijk gratis ter beschikking. Hij benadrukt in die context dat de onmiddellijke nabijheid van de River Terminal Wielsbeke en de Isolava-fabriek een belangrijke troef is. “We kunnen in Wielsbeke snel laden en lossen en bovendien lading klaarzetten op de kaai. Die first mile is even belangrijk als de last mile om de waterweg aantrekkelijk te maken. Dat ook het distributieplatform in Utrecht aan het water ligt, helpt ons in dit opzicht ook enorm.” Een ruimere actieradius voor het binnenschip, via projecten zoals Seine-Schelde, of vlottere verbindingen, bijvoorbeeld door het kanaal Kortrijk-Bossuit aan de kant van de Leie een volwaardige toegang te verschaffen, zouden eveneens welkom zijn.

Zoektocht naar partners. De zoektocht naar partners gaat dus onverminderd voort. Er vonden al proefvaarten plaats voor verschillende andere verladers en er wordt geregeld gepraat met andere partijen, inclusief groepen die zelf al bewezen hebben dat ze het water niet schuwen. “Het blijft moeilijk om de juiste mix te maken”, weet de Isolava-man intussen. Zijn overtuiging blijft echter dat het mogelijk is om via samenwerking tot een positief resultaat te komen voor alle betrokken spelers. “Wij staan nog steeds open voor proefvaarten en we zijn ook bereid capaciteit af te staan.” Als voldoende lading gevonden wordt, kan zelfs aan een tweede schip gedacht worden. Een bijkomend schip zou de deur openzetten voor een verdubbeling van de frequentie. In het huidig stramien heeft de Oorderdam twee weken nodig om de hele rotatie af te maken. Een alternatief zou erin kunnen bestaan naast het bestaande schip eenheden zoals de Zulu van Blue Line Logistics op bepaalde relaties in te zetten. “De twee kunnen perfect complementair werken.”

Jean-Louis Vandevoorde

145_L2L070_ILLU2 Antoon Desmet

Antoon Desmet met een van de twee innovatietrofees die Knauf op Riverdating 2011 en 2013 in de wacht sleepte voor zijn vervoer van palletten over de binnenwateren.

145_L2L070_ILLU1 Knauf Brussel

De Oorderdam lost zijn lading gepalletiseerd gips aan de Steamerskaai van het Vergotedok in Brussel.

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Inscrivez-vous ici !