Kilometerheffing: technische problemen maar geen uitstel

 31/03/2016  TransportMedia  News Transport
Kilometerheffing: technische problemen maar geen uitstel

Het interregionale Viapass kondigde deze ochtend tijdens een persconferentie aan dat zijn raad van bestuur gisteren het systeem heeft ontvangen dat door Satellic is ontworpen en ingesteld. Het gaat dus – zoals voorzien – van kracht op vrijdag 1 april, ondanks de problemen die zich voordoen…

Volgens Johan Schoups, gedelegeerd bestuurder van Viapass, zijn “alle ogen op ons land gericht. Wat de architectuur, de verklaringen over het toepassingsgebied van de taks en de interoperabiliteit betreft, dient de Belgische kilometerheffing als pilootproject voor de Europese Unie“. Het systeem zal geen structurele mobiliteitsproblemen oplossen, het is immers enkel van toepassing op de bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton en de tarieven variëren niet tijdens de piek- en de daluren. Maar vanuit technisch oogpunt is het wel erg interessant. “Voor het eerst zal één enkel systeem het hele grondgebied van een land overlappen. En de elektronische taks in België is uitgewerkt op basis van het EETS-model (Europese Dienst voor Elektronische Tolheffing) dat door de Europese instellingen is bepaald. Binnenkort kunnen er dus ook andere actoren dan Satellic mee werken“. Zoals op de website van het interregionale bedrijf staat vermeld, is Axxès geslaagd voor 3 van de 4 fases van de erkenningsprocedure en is het nu samen met de teams van Viapass bezig met de vierde en laatste fase.

415.000 OBU’s verdeeld… zoveel problemen

“Tot nu toe zijn al meer dan 400.000 controleapparaten verdeeld”, verklaart Rudolf Pospischil, CEO van Satellic. “Het merendeel van de problemen die we hebben doorgekregen, kunnen in drie categorieën worden ondergebracht. Het gaat meestal om een verkeerde installatie van het bakje, een probleem met het betaalmiddel of een administratief probleem”. Volgens de cijfers van de operator zijn uiteindelijk slechts 2.000 bakjes vervangen, alle andere technische problemen zijn via een update van de software opgelost geraakt.

De laatste dagen hebben meerdere transportbedrijven problemen gemeld met de geolocatie, doordat trajecten op private parkeerterreinen of langs de rand van het netwerk toch door het systeem in rekening zijn gebracht. Johan Schoups ontkent die problemen niet maar bevestigt dat Satellic zich inspant om ze op te lossen. “Elk gemeld probleem wordt geval per geval bestudeerd. In de gebieden waar ze niet nauwkeurig genoeg zijn, zullen de kaarten die door de OBU’s worden gebruikt, worden aangepast. Als er ergens een probleem blijkt te zijn, kunnen de geïnde bedragen worden teruggevorderd“.

De federaties zijn ontgoocheld

Transport & Logistiek Vlaanderen heeft al een persmededeling rondgestuurd om zijn ontgoocheling uit te drukken. De Vlaamse beroepsfederatie wijst erop dat “de transportbedrijven niet het slachtoffer mogen worden van de fouten van Satellic” en maakt duidelijk “geen moment te geloven dat de vermelde problemen tegen vrijdag zullen zijn opgelost“. De UPTR meldde haar leden vandaag dat de kilometerheffing niet wordt uitgesteld. Maar, zoals haar voorzitter Bruno Velghe het in het verleden al zei, “sluit de federatie niet uit dat het bij de inwerkingtreding van de heffing gerechtelijke stappen onderneemt“. Febetra eist dan weer dat defecte bakjes binnen 24 uur worden vervangen.

Nog moeilijker te verteren, is dat de controles ondanks alle problemen toch vanaf 1 april van start gaan. Viapass is immers van oordeel dat zowel de Belgische als de buitenlandse transportbedrijven tijd genoeg hebben gehad om zich voor te bereiden. “Volgens onze schattingen moesten tegen de ingang van de kilometerheffing zo’n 350.000 OBU’s zijn verdeeld en een maand later 450.000. Er zijn nu al 415.000 bakjes de deur uit, onze verwachtingen zijn dus ver overtroffen“. De boete bedraagt 1.000 euro per overtreding. Wanneer een overtreding wordt vastgesteld, krijgt de chauffeur drie uur om alles in orde te maken. Gebeurt dit niet, dan kan hij opnieuw een boete krijgen van hetzelfde bedrag.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!