Kilometerheffing: Satellic heeft nog geen definitieve erkenning van Viapass

 18/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Wetgeving
Kilometerheffing: Satellic heeft nog geen definitieve erkenning van Viapass

Op 13 dagen van de officiële lancering van de kilometerheffing heeft operator Satellic nog altijd zijn definitieve erkenning van Viapass niet gekregen. De laatste testen worden afgewerkt, maar is er een termijn verstreken?

De jongste weken is er heel wat gepraat over het openstellen van de markt van de Belgische kilometerheffing voor de concurrenten van Satellic. Het verst gevorder is Axxès, dat volhoudt dat het de vier fases van technische testen zal afgerond hebben voor 1 april. Dan blijft er na het afronden van de onderhandelingen over het contract met Viapass alleen nog het bekomen van de definitieve erkenning. Die erkenning kan evenwel slechts toegekend worden na die van Satellic en Satellic heeft die definitieve erkenning nog niet gekregen. De allerlaatste testen zijn nog bezig. “Voor Satellic is dat een moeilijke test, want ze bouwen het hele systeem, met inbegrip van het controlesysteem. Ze moeten dus meer testen uitvoeren dan de vier testen waaraan de andere dientsverleners moeten voldoen. Zo moet onder meer het functioneren van het controlecentrum uitgetest worden waaraan de andere EETS dienstverleners zich moeten koppelen.”
Volgens onze informatie is deze fase nog niet afgesloten. Het was ons niet mogelijk om te weten te komen of het contract dat Satellic verbind met Viapass een te respecteren termijn voorziet voor de officiële lancering van de kilometerheffing. Indien dat wel het geval is, en indien die termijn vestreken is, zou er een ernstige reden zijn om te vragen om de start van de kilometerheffing uit te stellen.
Vermelden we even terzijde dat de andere EETS dienstverleners verplicht zijn bepaalde termijnen te respecteren. In het geval dat de Gewesten bijvoorbeeld beslissen om het Viapass netwerk te veranderen, dan voorziet het EETS Domain Statement dat “Tenminste vijftien dagen voordat de wijzigingen in voege treden de dienstverleners met succes aan de testen moeten voldoen die voorgeschreven zijn in paragraaf ‘e)’, voornamelijk gericht op het aantonen van een correcte toepassingen van alle veranderingen.” Indien die termijn wordt toegepast op Satellic, dan is die termijn duidelijk verstreken…

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!