Kilometerheffing: plaatst Unilin zich boven de wet?

 04/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Wetgeving
Kilometerheffing: plaatst Unilin zich boven de wet?

De onderhandelingen tussen transporteurs en opdrachtgevers gaan voort met een getouwtrek tussen de wens van de ene om de kilometerheffing door te kunnen rekenen in hun tarieven en de pogingen van de andere om de kosten voor de klanten te beperken. Een brief van Unilin, die UPTR naar buiten bracht, toont aan dat sommige verladers helemaal nog niet klaar zijn om wat dan ook te betalen…

De inhoud van de best wel beleefde brief laat er geen twijfel over bestaan: transporteurs zijn ‘partners’ waarmee het bedrijf tot op heden een toekomst kon opbouwen die gebaseerd is op groei, maar Unilin moet ook op hen kunnen rekenen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 2016, waaronder de kilometerheffing: “Wij begrijpen dat deze heffing een impact zal hebben op uw kosten. Wij gaan uit van het principe dat u deze kosten niet zal doorrekenen aan Unilin, maar dat u ze via interne optimalisatie zal absorberen. Enkel op die manier zullen we onze gemeenschappelijke groei met u kunnen behouden.”

Rechtszaken

Andere transporteurs ontvingen dit soort brief eveneens van hun klanten. De UPTR herinnert er, wanneer het op grond van deze zaak aan dat opdrachtgevers die de heffing weigeren te betalen aan hun vervoerders zich bloot kunnen stellen aan juridische vervolging op basis van twee rechtsprincipes: het principe van de dumpingprijzen en het misbruik van een machtspositie. De UPTR herinnert er de opdrachtgevers aan de realiteit van de economie in de transportsector: “Die realiteit is er één van een universum van KMO’s, waarin driekwart van de transportondernemingen maximaal een half dozijn trucks hebben en enkele klanten die elk goed zijn voor minstens 30 proces van hun omzet.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!