Kilometerheffing: minister Lacroix organiseert een buitengewone RvB van Viapass

 01/04/2016  Claude Yvens  News Transport
Kilometerheffing: minister Lacroix organiseert een buitengewone RvB van Viapass

Geconfronteerd met de veelvuldige problemen die gepaard gaan met de invoering van de kilometerheffing, heeft Waals minister van Begroting Christophe Lacroix besloten een buitengewone Raad van Bestuur bijeen te roepen. Hij wil hiermee precies vaststellen of Satellic de door de Raad van Bestuur op 29 maart vastgestelde en geacteerde mankementen weldegelijk heeft gecorrigeerd. Indien dat niet het geval is, zal de Raad van Bestuur een procedure tegen Satellic opstarten die hen een dwangsom van 275.000 euro per dag kan opleggen per dag dat er problemen worden vastgesteld.

Transporteurs die boos zijn door de invoering van de kilometerheffing en de mankementen waarmee die start verbonden is, hebben donderdagavond en vrijdagmorgen tal van Waalse verkeersassen geblokkeerd. Bepaalde kleine transporteurs hebben een vergadering met Waals minister van Begroting Christophe Lacroix aangevraagd. Hun voornaamste eis: het uitstellen van de invoering van de kilometerheffing met een maand.

“Wij begrijpen heel goed de problemen waar kleine vervoerders dagelijks mee geconfronteerd worden en de gevolgen die de kilometerheffing voor hen heeft, maar wij kunnen deze beslissing niet in naam van de 3 gewesten nemen”, vertelt Charlotte Quevedo, persverantwoordelijk van minister Christophe Lacroix. “Wij hebben echter wel beslist om op vrijdag 1 april een uitzonderlijke Raad van Bestuur van Viapass bij elkaar te roepen. Op 29 maart had dezelfde RvB de tekortkomingen in het huidige systeem als minimaal beschouwd en in elk geval niet erg genoeg om het uitstel van de invoering van de kilometerheffing te rechtvaardigen. De RvB had een aantal tekortkomingen opgelijst en van Satellic geëist dat het bepaalde van deze problemen voor 1 april zou oplossen, terwijl andere nog enkele dagen langer konden wachten. Maar uit de berichten die ons sinds vrijdagmorgen bereiken kunnen we opmaken dat het systeem nog altijd serieuze problemen heeft. De leden van de RvB van 17.30 uur gaan dan ook precies moeten vaststellen of Satellic de tegen 1 april vereiste correcties weldegelijk heeft doorgevoerd. Indien dat niet het geval is, kan de RvB Satellic een dwangsom van 275.000 euro opleggen per dag dat er problemen vastgesteld worden. Het zal aan de RvB zijn om hierover uitspraak te doen, maar één zaak is zeker: Satellic is gebonden aan een contract en moet zijn verplichtingen nakomen. Wij mogen deze problemen niet licht opnemen. Te meer daar bepaalde transporteurs waarvan de vrachtwagens vandaag hebben gereden al een aantal kilometers hebben afgelegd, die aan hen gefactureerd zullen worden”, aldus de persverantwoordelijke.

Een vertegenwoordiger van kleine transporteurs in begeleidingscommissie

Minister Christophe Lacroix heeft na de vergadering van vanmorgen eveneens beslist om de kleine vervoerders beter te betrekken bij de toekomstige beslissingsname. “Wij zijn ons ervan bewust dat we in het kader van de invoering van de kilometerheffing veel organisaties ontvangen hebben, waaronder de transportfederaties, de vakbonden, enz. Maar we hebben echter onvoldoende de stem van de kleine zelfstandigen met soms maar één vrachtwagen gehoord”, vervolgt Charlotte Quevedo. “Wij hebben daarom besloten om een vertegenwoordiger van de kleine zelfstandigen een plaats te geven in de Begeleidingscommissie, die één keer per maand samenkomt om de invoering van de kilometerheffing te evalueren. De volgende vergadering van de Begeleidingscommissie zal op 14 april plaatsvinden. Deze Begeleidingscommissie van de kilometerheffing is erg belangrijk omdat ze elke maand samenkomt om vast te stellen of er problemen zijn en maatregelen zal nemen om ze op te lossen. Binnen 1 jaar zal ze een balans opmaken van de netto-opbrengsten. Deze balans zou tot aanpassingen zoals bijvoorbeeld de invoering van een gedifferentieerde tarieven (dag- en nachttarieven) kunnen leiden”, aldus nog Quevedo.

275.000 euro/dag: een te kleine dwangsom 

Sofico heeft verklaard dat het voor Wallonië rekent op een opbrengst van de kilometerheffing die tussen 200 en 220 miljoen euro zou schommelen voor het eerste jaar en ongeveer 300 miljoen euro voor een volledig jaar zou bedragen. Dat betekent dus een gemiddelde dagelijkse opbrengst van 820.000 euro. Een bedrag waartegen een dwangsom van 275.000 euro als laag beschouwd zou kunnen worden. Dat is echter wel het bedrag dat werd opgenomen in het contract dat met Satellic ondertekend werd.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!