Kilometerheffing: de tellers slaan op hol

 08/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Economie
Kilometerheffing: de tellers slaan op hol

Op 22 dagen voor de beslissende dag, registreren tal van bedrijven hun voertuigen. Nu maar afwachten of Satellic kan volgen…

Op 25 februari waren 210.000 trucks geregistreerd bij Satellic. Volgens de informatie die Viapass ons via zijn woordvoerder Edward Claessens bezorgde, is het cijfer intussen op één week tijd opgelopen tot 259.000. De sprong is spectaculair en tegen dit ritme kan men de lat van 450.000 geregistreerde vrachtwagens halen voor 1 april. Dat is echter onvoldoende, aangezien aan het einde naar schatting 700.000 voertuigen geregistreerd zullen moeten zijn (maar ze zullen niet allemaal vanaf 1 april in België rijden).

Tegelijkertijd is het aantal bestelde OBU’s tot 192.000 gestegen en het aantal geleverde OBU’s ging van 155.000 naar 164.000. Het ritme van de verzendingen volgt dus niet dat van de inschrijvingen. In de hypothese dat 450.000 voertuigen geregistreerd zullen moeten zijn tegen 1 april, zou Satellic per dag dus 15.900 OBU’s moeten versturen, terwijl het weekritme momenteel 26.000 OBU’s bedraagt.

De concurrentie laat op zich wachten

Op het zelfde moment gaat Axxès verder met het afleggen van een reeks testen om zijn OBU te laten erkennen. Volgens de site van Viapass is de Viaxxès SAT geslaagd voor drie van de vier testen (een aankondiging die meerdere weken na het aanvatten van de eerste testen gebeurde). Naast deze testen moet Axxès ook nog zijn EETS leverancierscontract onderhandelen met de drie gewesten en de definitieve erkenning van Viapass verkrijgen. Afgaande op deze elementen lijkt het weinig waarschijnlijk dat Axxès in orde zal zijn op 1 april. Het lijkt dan ook redelijk om aan de transporteurs en aan de andere gebruikers aan te raden dat ze voor het einde van volgende week het nodige doen om zich bij Viapass aan te melden opdat ze hun OBU voor de limietdatum zouden ontvangen, de OBU’s tijdelijk zelf te monteren op de sigarenaansteker en eventueel te wisselen van OBU-leverancier indien de aanbiedingen van Axxès (en hun distributiepartners zoals MultiService en UTA), Telepass of Total (dat als laatste een intentieverklaring ondertekende) hen uiteindelijk aantrekkelijker lijken. We herinneren er nog aan dat in dit geval de waarborg integraal wordt terugbetaald door Satellic. Wel moet men verifiëren bij zijn derde-betaler of die wel degelijk met de concurrent van Satellic werkt.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!