Kilometerheffing: de 3 gewesten publiceren de EETS Domain Statements

 29/02/2016  Claude Yvens  News Transport, Economie
Kilometerheffing: de 3 gewesten publiceren de EETS Domain Statements

Na Sofico in naam van het Waals Gewest, is het nu de beurt aan het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de EETS Toll Domain Statements voor de kilometerheffing te publiceren. De Toll Domain Statements formuleren de rechten en plichten van de spelers die op de Belgische markt willen optreden als dienstverleners in het kader van de Viapass kilometerheffing.

“De EETS documenten geven potentiële dienstverleners informatie over de wetgeving omtrent de kilometerheffing, de voorwaarden die de service regelen, de registratiecriteria, de erkenningsprocedure, de testprocedures en de prestatie-indicatoren”, verduidelijkt Viapass.

Deze documenten, die voortaan officieel gepubliceerd worden door de tolinningsbedrijven, zijn ook downloadbaar op de “download”-pagina op de internetsite van Viapass.

Axxès, Eurotoll, Total en Telepass bereiden zich voor

Bepaalde potentiële dienstverleners hebben na de briefing van Viapass niet op de publicatie van de EETS Toll Domain Statements gewacht om zich te beginnen voorbereiden. Axxès is al in testfase (fase 1 & 2 op 4), terwijl Telepass, Eurotoll en Total een intentieverklaring ondertekend hebben.

“Wanneer zij alle opgelegde voorwaarden vervuld hebben en geslaagd zijn voor een testtraject, zal Viapass hen kunnen accrediteren”, luidt het.

In afwachting dat andere dienstverleners geaccrediteerd zullen worden, is Satellic, dat de openbare aanbesteding voor de bouw en de exploitatie van het systeem won, de enige die bevoegd is om vanaf nu een OBU te verdelen.