Kilometerheffing: baas van Volvo Trucks België trekt aan de alarmbel

 16/03/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
Kilometerheffing: baas van Volvo Trucks België trekt aan de alarmbel

Een opvallende uitspraak van Peter Himpe, Vice President van Volvo Group Trucks Belux, die niet aarzelt om een sterke mening uit te drukken over de kilometerheffing. Met de vinger wijzend naar verschillende opdrachtgevers die weigeren dat hun transporteurs de kilometerheffing doorrekenen, waarschuwt hij voor de eventuele dramatische gevolgen. De transportsector op de eerste plaats. Maar ook de Belgische economie in het algemeen.

“In de markt horen we dat sommige opdrachtgevers weigeren dat hun transporteurs de kilometerheffing doorrekenen. Zij moeten die kostprijsverhoging zelf dragen en ze wegwerken via verdere interne optimalisaties, stellen ze. Met de uiterst geringe winstmarges kunnen de vervoerders die aanzienlijke meerkost echter hoegenaamd niet absorberen,” aldus Himpe. “Erger nog, zelfs wanneer de vervoerders kunnen doorrekenen, zal de kilometerheffing een averechts effect hebben op hun financiële toestand, onder andere omdat hun cashflowspositie fors aangetast wordt. We vrezen dan ook faillissementen, wat een domino-effect in gang zal zetten, niet alleen voor de toeleveranciers van de vervoerders, maar ook voor de Belgische economie in haar geheel,” zegt Himpe.

Rentabiliteit barslecht
Met de gemiddelde rentabiliteit van de Belgische vervoerders is het heel slecht gesteld. Zelfs tijdens de goede jaren voor de crisis, steeg ze nooit boven de 2,5%. In 2009 daalde ze zelfs tot bijna nul procent en sindsdien bleef ze bedroevend laag.

“Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de gemiddelde rentabiliteit van hun truckdealers. Over alle merken heen was die nog geen 0,4%. Dit betekent dat indien transportbedrijven failliet gaan ten gevolge van de kilometerheffing, de vrachtwagensector in België mee zal bloeden,” waarschuwt Peter Himpe.

Cashflow en betalingstermijnen
Ook andere indicatoren wijzen op de zeer grote kwetsbaarheid van de Belgische vervoerders. Hun cashflowpositie is erbarmelijk en de klanten betalen steeds later hun. Steeds meer vervoerondernemingen kennen dan ook liquiditeitsproblemen.

Door de kilometerheffing zal de cashflowpositie verder aangetast worden, niet alleen wegens de borgsom voor de OBU (135 euro) en de borgsom die bij een tolheffingsbedrijf moet neergeteld worden (1.600 euro voor twee maanden), maar ook omdat de heffing onmiddellijk moet betaald worden, terwijl de klanten steeds later betalen. “Dat betekent dat zelfs wanneer een transporteur de kilometerheffing volledig kan doorrekenen, zijn bedrijf belangrijke cashflowproblemen zal kennen. En als hij maar deels kan doorrekenen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn,” zegt Peter Himpe.

Volgens hem kan het dan ook niet anders dat de verladers en opdrachtgevers de verhoging van de transportprijs accepteren en zelf doorrekenen aan de consumenten.

Lees alles over Volvo Trucks in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!