Kick-off voor slimme stadsdistributie in Brussel

 16/10/2014  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Kick-off voor slimme stadsdistributie in Brussel

Na Hasselt pakt ‘stadsdistributeur’ CityDepot nu ook Brussel aan. Vanuit het internationale wegtransportcenter (TIR) biedt het opslag- en hergroupagediensten aan om vervolgens met een vijftal duurzamere voertuigen product uit te rijden in de grootstad.

Het Europese (EFRO) Interreg-programma LaMiLo -last mile logistics- zorgt de komende zes maanden voor een lanceringssubsidie van €200.000. De kostprijs van het project is echter het dubbele. CityDepot wil daarna verder. Het bedrijf is immers ingesteld op groei en wil ook in andere steden van start. “Voor eind 2014 plannen we operationeel te zijn in Genk en Sint-Truiden. Begin 2015 starten we in Brugge en Oostende, daarna Gent. En in de tweede helft van het jaar ook in Antwerpen”, zegt oprichter en bestuurder Marc Schepers. “Voor 2016 willen we in 12 steden aanwezig zijn.”

Het business model van de stadsdistributeur staat er. “Feiten en cijfers bewijzen dat het economisch te realiseren is”, aldus Schepers die verheugd is geselecteerd te zijn tussen de vele, vaak ook grotere kandidaten die zich aanboden. Partneren verder in het project o.a. Haven van Brussel, Brussel Mobiliteit, Beci, Comeos, Izeo, UCM, maar ook Tri-Vizor (Alex Van Breedam).

Uitdaging van de grootstad

Na drie weken activiteit in Brussel verzorgt CityDepot er cross docking voor een handvol vervoerders – Essers, KBS, Eurobrokers, DPD maar ook Oxfam- en leveringen aan een 200-tal winkels en andere klanten. Vandaag gaat het om FMCG. “We praten met partners over vers- en vriesproducten. Dat is gepland voor begin volgend jaar. Geen ADR.” Men zal er werken met vijf eigen medewerkers. Binnen een half jaar moeten daar vijf externen bijkomen. Aanvankelijk in één shift. Later in twee. “Het is vooral de bedoeling om de ‘vroege’ en de ‘late’ te benutten om niet in de spits te moeten uitleveren.”

Want de grote uitdaging is de complexiteit van de grootstad. Daarmee bedoelt Schepers het drukke verkeer maar ook het feit dat de 19 gemeenten er eigen leveringsvensters op na houden. “Klanten vinden in de grootstad blijkt echter makkelijker dan in een kleinere stad. De voordelen zijn voor vervoerders -die niet meer met hun vrachtwagen de stad in moeten- en voor handelaars -die maar één keer meer geleverd krijgen per dag- veel duidelijker.” Klanten zijn dus zowel vervoerders als lokale winkeliers die betalen voor de service. CityDepot wil ook ‘stockage-diensten’ aanbieden voor wie zijn voorraad wil externaliseren. Het beschikt in Brussel over een overslagmagazijn van zo’n 975 m2 waar het tot drie paletten hoog kan stapelen. “Een beetje laag”, geeft Schepers toe.

Reverse logistics

Troef is de IT die het jonge bedrijf ontwikkelde ‘in the cloud’. Dit vergt wel eerst ‘afstemmen’ en ontwikkelen van een real-time communicatielijn met elke nieuwe partner. “Het kan één week tot anderhalve maand vragen om die technisch op punt te zetten.” Goederen lopen ‘s ochtends vroeg binnen -tussen 06:00u en 09:00u-, worden ingescand en herverdeeld om tussen 10:00u en 15:00 weer uitgereden te worden. Alles dezelfde dag. De IT optimaliseert rondes en stopt zoveel mogelijk volume in één voertuig. CityDepot verzorgt ook de reverse logistics en neemt verpakkingen, papier, karton, zuivere plastic en glas mee terug. “Even belangrijk als de ‘first mile’”, beklemtoont Schepers, die bovendien rekent dat de CityDepot-oplossing voor 30 tot 40% CO2-reductie kan zorgen.

In Hasselt, waar CityDepot al drie jaar zijn businessmodel verfijnde, verzet het ondertussen zo’n 23.000 m3 goederen per jaar met een zestal voertuigen. Het gaat om CNG-wagens, fiets, een EURO VI-diesel,… en een elektrische truck. Naar verluidt staat de e-Truck, die het in een van de ‘proeftuinen’ van de vorige regering test, nu stil “omdat we die maar niet gehomologeerd krijgen bij FOD Mobiliteit en Vervoer.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!