Kan de kilometerheffing van start gaan op 1 april?

 25/03/2016  Claude Yvens  News Transport, Economie, Wetgeving
Kan de kilometerheffing van start gaan op 1 april?

Op een week van de deadline mag de vraag gesteld worden; is de Belgische kilometerheffing klaar om van start te gaan? Een vraag die we vanuit diverse hoeken kunnen bekijken.

1. Uitrustingsgraad
Volgens officiële bron werden er 360.000 OBU’s geleverd door Satellic. Dat betekent een hele sprong tegenover twee weken terug, toen er op 8 maart amper 164.000 genoteerd werden. Naar schatting zouden er evenwel 450.000 OBU’s moeten geleverd en geïnstalleerd zijn tegen 1 april. Datwordt spannend. Van zijn kant schat Unizo dat er slechts 52 % van de voertuigen die niet in handen zijn van een transportonderneming op dit moment uitgerust zijn. Ook al zou het ritme tijdens de korte Paasweek nog versnellen, dan blijft dit kort dag, ook al gaan niet alle voertuigen die er mee moeten uitgerust worden al vrijdag op pad. Is het en reden om de lancering van de kilometerheffing uit te stellen? Waarschijnlijk niet, want het is aan de gebruiker om de stap te zetten en Viapass heeft, a priori, voldaan aan zijn verplichting hierover te communiceren.
2. aanvaarding van het systeem
Zoals we vorige week al aankondigden heeft Satellic nog altijd de definitieve erkenning vanwege Viapass bekomen. Uit welingelichte bron vernamen we dat Satellic alle testen zou afgerand hebben en ook voor alle testen zijn geslaagd, ondanks enkele opmerkingen (zie verder). Over het resultaat van de testen zal op 29 maart eerstkomend gesproken worden tijdens een Beheerraad van Viapass. Indien de Beheerraad het resultaat van de testen goedkeurt dan moet er nog gerekend worden met één werkdag (de tijd om het officiële bericht aan Satellic over te maken) om het systeem te lanceren. De Beheerraad moet plaatsvinden voor donderdag, temeer omdat de drie regio’s en Viapass de pers hebben samengeroepen voor woensdagmorgen.
3. technische problemen
Hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe meer de grootste problemen aanhouden. Volledige loten van OBU’s, waarvan Satellic de gebruikers vroeg om ze zelf te demonteren (en het is vandaag te laat om andere te bestellen voor 1 april), met fouten in de tarieven. De lijst is bijzonder lang. Het jongste probleem dat gemeld werd: trajecten die werden afgeled op privéterrein werden aangerekend als trajecten onderworpen aan de kilometerheffing, terwijl Satellic verzekerde dat de nauwkeurigheid van het signaal maximum 10 meter mag afwijken. Satellic antwoordt overigens niet langer op vragen in dat verband. Het is dus onmogelijk om te weten of deze problemen talrijk voorkomen (maar het gebrek aan een duidelijk positief antwoord laat het ergste vermoeden ). Is het een reden om de kilometerheffing uit te stellen? Dat hangt van de Beheerraad van Viapass af. Het contract met Satellic (dat verschillende duizende pagina’s beslaat) omvat de beslissende voorwaarden voor goedkeuring. Volgens Viapass hoort het registreren van trajecten op privéterrein, bijvoorbeeld, nog tot de beslissende voorwaarden. Het zal aan de goedkeuring van de leden van de Beheerraad overgelaten worden. Dat zijn vertegenwoordigers van de drie regio’s van het land: Wim Adriaens (kabinet Muyters), Cybelle Buyck (kabinet Crevits), Jacques Delahu (Sofico), Bart Dewandeleer (vice-voorzitter, kabinet Bourgeois), Ief Janssens (kabinet Smet), Olivier Kiesecoms (Cocof), Annick Mertens (kabinet De Lille), Vincent Peremans (kabinet Di Antonio), Johan Schoups, Christel Straetemans (Brussel Mobiliteit), Damien Sury, Duciella Tabbara (kabinet Demotte) en Julien Vandeburie (deze lijst is niet meer gewijzigd sinds het verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 17/7/2014).
Het is dus mogelijk dat de kilometerheffing wordt gelanceerd zonder dat de technische problemen die door de eerste gebruikers werden gemeld opgelost zijn. Viapass verzekert dat de gebruiker de verplichte sommen zullen terugbetaald krijgen door Satellic… maar pas nadat de fout door Satellic is vastgesteld. Het is dus aan de gebruiker om aan te tonen dat het systeem fout functioneert, wat alweer (talrijke) grieven oproept bij UPTR.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!