ITLB-enquête: nationaal vervoer boekt winst, het internationaal vervoer gaat achteruit

 04/09/2015  Claude Yvens  Economie

De activiteit in het nationaal transport lijkt in het derde kwartaal een beetje vooruitgang geboekt te hebben en dat voor de eerste keer in… vier jaar, terwijl de activiteit in het internationaal vervoer verder blijft achteruitgaan. Dat is wat de laatste conjunctuurenquête van het ITLB duidelijk maakt.

Voor het overige zijn de vaststellingen uit de enquête bekend: een lichte stijging van de kostprijs (te wijten aan een lichte stijging van de brandstofprijzen) na twee kwartalen van daling, druk op de verkoopprijzen en ongerustheid over de impact van de toekomstige kilometerheffing. Het resultaat is een lichte daling van het aantal bedienden en arbeiders en een daling van de gerealiseerde investeringen.

Andere meer recente informatie over de conjunctuur zal binnen drie weken gepubliceerd worden, nadat wij alle antwoorden van de Truck & Business Barometer verzameld hebben. Om deel te nemen aan de Truck & Business Barometer (en een abonnement van zes maanden op de Truck & Business Club te winnen), moet u hier zijn.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!