IT & automatisering: innovatie geraakt in een stroomversnelling

 19/06/2019  Philippe Van Dooren  Expertise Center, Logistics
IT & automatisering: innovatie geraakt in een stroomversnelling

De komende vijf à zes jaar zullen de digitalisering en automatisering een enorme stroomversnelling kennen. Dat wordt eigenlijk al langer voorspeld. Maar vandaag liggen de kaarten anders. Cloudtechnologie neemt een hoge vlucht, wat het uitwisselen van big data en blockchain eindelijk op de agenda plaatst; en artificiële intelligentie maakt het mogelijk om robots veelzijdiger te maken, wat hun inzet minder duur maakt.

In de markt zien we vandaag vier zeer duidelijke trends die een uitdaging vormen voor het beleid van de bedrijven en het uitstippelen van hun strategie. Een eerste is dat de consumenten heel andere eisen hebben dan een paar jaar geleden. De millennials verwachten ‘instant gratification’, wat de organisatie van de bedrijven onder zware druk plaatst. Een tweede is dat de technologie resoluut nieuwe mogelijkheden biedt: de cloud-technologie explodeert en AI maakt van het combineren van zeer uiteenlopende data uitermate performante tools voor analyse en voorspellingen, om maar twee voorbeelden te noemen. Een derde trend is dat de krijtlijnen tussen de spelers op de markt vervagen: de taart was verdeeld, maar nieuwkomers verstoren dat. Onder andere door de technologie is de drempel om tot de markt toegang te krijgen, veel lager. En een vierde, op macro-economisch vlak, is de ‘secular stagnation’: de economie groeit in het Westen nog amper. De taart, met andere woorden, wordt niet groter. Bedrijven die willen groeien, zijn daarom aangewezen op het vergroten van hun marktaandeel. Gevolg: de druk op de prijzen blijft permanent hoog.

Volgens Wouter Denaeyer, CTO BeLux bij IBM, zullen deze vier trends ervoor zorgen dat IT en automatisering in de richting van ‘software as a service’ (SaaS) en ‘industry platforms’ zullen evolueren. “Traditioneel investeren bedrijven in IT-systemen die duur en traag te implementeren zijn. Het is ook moeilijk om ze te doen evolueren. Wij verwachten dat bedrijven zich in toenemende mate zullen aansluiten op sectorale platforms. Op basis van generische data, gedeelde data en bedrijfseigen data kunnen analyses gemaakt en tools ontwikkeld worden die een bedrijf alleen niet kan opzetten.”, zegt hij. Vaak gaat het om een combinatie van Big Data en blockchain. Hij geeft twee voorbeelden van platforms die IBM als ‘facilitator’ ontwikkelde: Food Trust en Trade Lense.
“Trade Lense, dat samen met Maersk werd ontwikkeld, brengt bijvoorbeeld visibiliteit is de hele logistieke keten tot op containerniveau. In de hele keten wordt informatie nog altijd vergaard of papier en gedeeld per e-mail. Informatie is dus fragmentarisch en bestaat in hoofdzaak uit PDF’s. Trade Lense is ‘track & tracing’ van de bovenste plank: elke informatie, op elke stap in de supply chain en door elke deelnemer (rederij, transporteur, haven, douane, enz.) wordt in real-time elektronisch gedeeld via blockchain. Geen enkele onderneming kan zo’n systeem financieel aan. IBM en Maersk hebben de basis gelegd. Zonder zelf grote sommen te moeten investeren, kunnen de verschillende schakels in de supply chain zich aansluiten”, legt Denayer uit.

“Food Trust in dan weer een platform dat de voedselveiligheid binnen de supply chain waarborgt. Dat zijn we oorspronkelijk met Walmart begonnen, maar inmiddels zijn andere supermarkt ketens – en hun leveranciers, transporteurs, enzovoort – op aangesloten. Dit platform is een globaal ecosysteem waarin de deelnemers de infrastructuur en de ‘connectiepunten” delen. Ook hier speelt blockchain een grote rol. Vandaag is het zo dat wanneer een product als onveilig wordt beschouwd, massa’s producten moeten worden teruggeroepen en vernietigd moeten worden. Als men exact kan vaststellen wat, wanneer en waar een fout is gebeurd, kan men met grote precisie bepalen welke producten moeten teruggeroepen. De kostenbesparingen zijn immens”, zegt Denayer nog.

Robots worden mobiel en veelzijdig

In de organisatie van de supply chains zullen platforms een steeds grotere rol spelen. In de warehouse zelf zullen de komende jaren de robots doorbreken.

Volgens een studie van ABI Research, een strategisch consulent op gebied van marktvoorspellingen, zullen binnen de zes jaar – tegen 2025, dus –4 miljoen robots aan de slag gaan in 50.000 warehouses wereldwijd. Vandaag worden ze gebruikt in ‘amper’ 4.000 logistieke centra. Die stroomversnelling komt er omdat in e-commerce same day levering de norm wordt

In de e-commercelogistiek – het e-fulfilment – zal dat leiden tot een verhoogde vraag naar meer flexibiliteit en efficiëntie, wat op zijn beurt tot een verregaande robotisering zal leiden. Deze trends zal gestimuleerd worden door de toenemende betaalbaarheid en Return on Investment (ROI) van de robots, die ook veelzijdiger en mobieler worden. Zij worden een aantrekkelijk alternatief voor traditionele, vaste mechanische automatiseringsoplossingen en manuele operaties.

“Zonder zelf grote sommen te moeten investeren, kunnen de verschillende schakels in de supply chain zich aansluiten op een platform.”

“E-commerce wordt gekenmerkt door een zeer wisselende vraag, hoge seizoenspieken en steeds hogere leveringseisen van de consument. Robots maken het mogelijk om de operaties in een logistiek centrum snel op te schalen en om tegelijkertijd en de uitdagingen met betrekking tot personeelsbezetting op te vangen”, zegt Nick Finill, Senior Analyst at ABI Research. Personeel wordt schaarser en duurder. Het is dan ook moeilijk om personeel aan te trekken en de bezetting soepel te laten variëren in functie van de seizoenspieken.

Automated Guided Vehicles (AGV) en Autonomous Mobile Robots (AMR) en andere Goods-to-Person systemen worden goedkoper zodat ze steeds vaker gemechaniseerde automatisering zullen vervangen. Die wordt gekenmerkt door de zeer hoge startinvestering en een rigide fysieke infrastructuur. “Mobiele robots, daarentegen, hebben het voordeel van de flexibiliteit. De leveranciers kunnen in functie van de pieken en de dalen extra robots inzetten of weghalen. En ze maken het mogelijk om volledige operaties en stromen op een vrij eenvoudige manier te herconfigureren indien de vraag verandert. Dit is een troef in de onvoorspelbare en dynamische e-commerce markt”, zegt Finill. Deze robots worden daarenboven op vrij korte termijn veelzijdiger, onder meer dankzij de enorme vooruitgang op gebied van ‘computer vision’, AI, ‘deep learning’ en motoriek. Volgens hem zullen ze daarom binnenkort de taken kunnen overnemen die vandaag moeilijk te automatiseren zijn.

De gevolgen zullen vermoedelijk veel verder strekken dan wat ABI Research schetst. E-commerce heeft immers nieuwe verwachtingspatronen van de consument gecreëerd, die geleidelijk aan doorbreken in andere sectoren. De ‘instant gratification, weet u wel. Aankopers van industriële en andere B2B-producten zullen met andere woorden steeds vaker verwachten dat de leveranciers positief reageren op de eis om snel en flexibel beleverd te worden. Niet noodzakelijk same day zoals in e-commerce, maar zeer vaak next day. In combinatie met het tekort aan logistiek personeel heeft dit als gevolg dat robotisering ook in de conventionele logistiek versneld ingang zal vinden.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!