IOK (Truck Flee-owner of the Year) : een vlootbeheer zonder afval

 04/08/2017  Claude Yvens  Fleet Management, Transport & Logistics Awards
IOK (Truck Flee-owner of the Year) : een vlootbeheer zonder afval

Het is niet voor het eerst dat een intercommunale voor afvalbeheer op het podium eindigt van een award. In het midden van de Kempen stelt IOK zich niet tevreden met enkel de opdrachten uit te voeren voor de (semi-) publieke dienstverlening. Men hecht er tevens veel belang aan communicatie en de ontwikkeling van hoogwaardige hulpmiddelen.

De vloot van IOK belast zich met het ophalen van huishoudelijk afval in 29 Kempense gemeenten. Net zoals elders wordt het vlootbeheer geconfronteerd met de dubbele uitdaging om een zo stabiel mogelijk budget af te wegen tegen de verplichtingen die opgelegd wordt door de reglementering voor de offertes. Er kan geen sprake zijn van een standaardisering van het materieel. Gelukkig zijn het niet de Kempense inwoners die het volume op te halen afval doen groeien: met amper 92 kilo per jaar en per inwoner zijn het de kampioenen van de recycling!

Nochtans neemt het aantal personeelsleden bij IOK toe. « Dat heeft als oorzaak dat we steeds meer prestaties intern afwerken, onder meer in de facturatie naar gewicht per huishouden », verrechtvaardigt Katrien Verelst, afdelingshoofd van de logistieke dienst. IOK is namelijk ruimschoots overgestapt op containers met sensoren en 46 van de 84 ophaalvoertuigen zijn uitgerust met een weegsysteem voor de containers. De vloot moet zich daarnaast aanpassen aan de nieuwe ophaalmethodes, want voor het ophalen van containers die in de grond verzonken zitten (interessant vanaf 50 deelnemende inwoners) zijn vrachtwagens met een afzetsysteem voor containers nodig.

De sterke punten van het vlootbeheer van IOK slaan op de veiligheid. Naast een eigen afstellingsplaats voor de dode hoek spiegels, onderzoekt IOK het plaatsen van camera’s aan de achterkant van het voertuig, die evenwel vooruit moeten kijken. Het beeld dat de chauffeur krijgt in zijn cabine is dan weliswaar omgekeerd aan wat hij normaal te zien krijgt, maar met een beetje gewenning kan dit systeem heel wat ongevallen vermijden. De camerasystemen die een 360° beeld voorzien, bieden dan weer volgens Katrien Verelst nog geen voldoende goed overzicht waar de beelden zich overlappen. Vandaar dat dit systeem nog niet gebruikt wordt.

Ook al is het verbruik hier niet zo’n kritische factor als in het transport, toch houdt IOK al een historiek bij sinds 17 jaar. Opvallend daarbij is een progressieve afbouw van de volautomatische versnellingsbak sinds enkele jaren.

Op het vlak van efficiëntie bestaat er geen enkel systeem van ritplanning dat voldoende verfijnd is voor de sector van afval ophalen. IOK is daarom bezig met straat voor straat het hele grondgebied van de Kempen te digitaliseren om de dienstverlening aan de bevolking nog te kunnen verbeteren. Een echt uniek project in België. « Onze droom, vervolgt Katrien Verelst, is te komen tot een volledig virtuele omgeving tussen de voertuigen, de dispatching, de garage en de algemene diensten. Misschien hebben we ondertussen wel de partner gevonden waaraan we behoefte hebben in Duitsland … » De jacht op verspilling is dus nog niet geëindigd bij IOK…

 

Sterke punten

  • globale analyse van alle parameters van een vloot vrachtwagens
  • beheersing van de kosten ondanks de verplichtingen die opgelegd worden door de manier van openbare aanbestedingen
  • verhoging van de efficiëntie van de vloot dankzij digitalisering
  • een gezonde aanpak voor de opleiding van de chauffeurs