Inperking van de CO2-uitstoot: het Europees Parlement geeft gas

 15/11/2018  Claude Yvens  Wetgeving
Inperking van de CO2-uitstoot: het Europees Parlement geeft gas

In het kader van het debat over de verlaging van de CO2-uitstoot van het wegtransport, heeft het Europees Parlement gisteren gestemd voor limieten die strenger zijn dan die door de Europese Commissie waren opgelegd. Dat resultaat (dat ook nog voor de Europese Raad moet verschijnen) is duidelijk een politieke overwinning van Groen.

Ter herinnering, de Europese Commissie had een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen voorgesteld van 15% tegen 2025 en van 30% tegen 2030. Dat de Europese parlementariërs gevoeliger waren voor de argumenten van de milieulobby, blijkt uit het feit dat ze gestemd hebben voor een vermindering van 20% tegen 2025 en van 35% tegen 2030. Als de stemming door de Europese Raad wordt bevestigd, zou de verkoop van de constructeurs tegen 2025 dus voor 5% uit emissievrije voertuigen moeten bestaan. Dit stond niet vermeld in het voorstel van de Europese Commissie.

De stemming kon op zeer uitgesproken reacties rekenen: in het groene kamp, is Transport & Environment verheugd over ‘deze stap in de goede richting’. Volgens hen gaat de vermindering van de CO2-uitstoot gepaard met een lager verbruik en betekent de stemming van gisteren voor de transporteurs een bijkomende verlaging van de verbruikskosten van 14.000 euro in vijf jaar. Die berekening houdt echter geen rekening met de verhoging van de aankoopprijs van de voertuigen, die gelijk zouden moeten oplopen met de investeringen in R&D.

De constructeurs van hun kant zijn razend: de ACEA, die hen vertegenwoordigt, heeft het over een ‘agressief’ doel en betreurt dat het Europees Parlement ervoor heeft gekozen de constructeurs die niet genoeg emissievrije voertuigen verkopen af te straffen in plaats van zij die er veel verkopen aan te moedigen. Nu moet dit netelige dossier nog naar de Europese Raad, met de regeringshoofden van alle lidstaten.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!