ING-studie: bedrijven vergroenen, maar kloof tussen woorden en daden blijft

 18/09/2019  Philippe Van Dooren  News Logistics, Multimodaal
ING-studie: bedrijven vergroenen, maar kloof tussen woorden en daden blijft

De vergroening van de activiteiten staat voor 70% van de bedrijven al voor 2015 op de agenda. Zij hebben dat de jaren nadien ook vervat in hun missie en in acties omgezet. Bij de verladers blijft het wel veel vaker bij woorden en dan bij daden. De logistieke dienstverleners, daarentegen, gaan meer tot de daad over , zo blijkt uit een studie van ING.

Het rapport maakt een balans op van de vergroening van de supply chains in de havens van de Rijn-Scheldedelta. Het is opgesteld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, VIL en de Erasmus Universiteit UPT in Rotterdam.

“Wij hebben een grote veelheid aan initiatieven vastgesteld. De bedrijven die in de havens actief zijn hinken dus zeker niet achterop”, zegt professor Theo Notteboom (UA). “Niet alleen de eisen van klanten en de doelstellingen die de overheden opleggen spelen een rol. De bedrijven beseffen dat een onderstroom binnen de maatschappij is ontstaan rond verduurzaming”.

Toch blijkt een enquête die VIL uitvoerde voor de studie dat 1 op de 10 bedrijven nog niet echt bezig is met vergroening. En 1 op 5 bedrijven heeft nog geen enkele actie ondernomen. “De bedrijven die het meest in actie geschoten zijn, zijn de logistieke dienstverleners, hoewel de vergroening vaak niet eens in hun missie vermeld wordt. Bij de verladers staat ze wel in hun missie, maar is slecht de helft tot de daad overgegaan”, stelt Steve Sel (VIL) vast.

Uit de enquête blijkt nog dat te weinig ondernemingen KPI’s hanteren om hun vergroening te meten. “Dat is vooral bij kmo’s het geval. Door ze in te voeren kunnen nochtans veel ‘quick wins’ gerealiseerd worden”, zegt Sel. De redenen om al dan niet op vergroening in te zetten, zijn vooral economisch van aard:  concurrentiekracht, winstgevendheid, vraag van de klanten en reputatie. Ook zegt zowat de helft van de respondenten dat de verduurzaming een manier is om jongeren aan te trekken.

Voorts blijkt uit de enquête dat de rol van de overheid vooral een van informatieverstrekker is. Ruim de helft van de bedrijven vindt wel dat ze een rol te spelen heeft bij het voorzien van minimumstandaarden. Ze zien dan ook voor de overheid vooral een rol als ‘soft enforcer’ weggelegd.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!