Het verbod om op de 2 x 2-rijstroken in te halen wordt weldra opgeheven

 06/10/2016  TransportMedia  News Transport
Het verbod om op de 2 x 2-rijstroken in te halen wordt weldra opgeheven

Een jaar na de ondertekening van het Handvest “Carrières en Transport” tussen de FEDIEX (Belgisch verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en de UPTR heeft de federale minister van Mobiliteit het eerste terrein voor het afstellen van achteruitkijkspiegels voor trucks in Wallonië officieel ingehuldigd.

De UPTR en het FEDIEX hadden vooropgesteld om samen aan de dodehoekproblematiek te werken, aangezien dat toch HET probleempunt van de trucks is op het vlak van verkeersveiligheid. Dit eerste Waalse terrein voor het afstellen van achteruitkijkspiegels bevindt zich in Gaurain-Ramecroix (Doornik) op de industriezone van CCB Granulats (Compagnie des Ciments Belges) waar zo’n 1.000 vrachtwagens per dag voorbijrijden.

Ook minister Bellot was van de partij om dit initiatief van de UPTR en het FEDIEX te verwelkomen en om op de vragen van de verantwoordelijken van het FEDIEX en de UPTR te antwoorden. De federale minister van Mobiliteit benadrukte dat de kwestie van de 50-tonners op 6 assen (overgenomen door het Fediex) en het doorgangsprobleem van de 44-tonners aan de Franse grens voortaan onder de verantwoordelijkheid van de Gewesten vallen.

François Bellot daarentegen, heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en verduidelijkte dat hij de bedoeling had om, zelfs vóór de herziening van de Wegcode, de algemene maatregel op te heffen die trucks verbiedt om op (snel)wegen met 2 x 2 rijstroken in te halen.

Lees alles over UPTR in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!