Het transport zal minder snel groeien dan het Belgische bbp

 01/02/2019  Claude Yvens  Economie
Het transport zal minder snel groeien dan het Belgische bbp

Het Planbureau heeft onlangs een interessante verkennende studie gepubliceerd over de evolutie van de transportstromen in België. Wat het goederentransport betreft, zien we vooral dat de vraag om transport zal blijven toenemen, maar niet zo intens als de evolutie van het bbp.

 

Met andere woorden, voor elke euro bbp zal het aantal vervoerde ton en afgelegde ton-kilometer structureel afnemen. Dit verschijnsel is te verklaren doordat de Belgische economie steeds meer naar diensten verschuift en door de verhoging van de gemiddelde waarde van de vervoerde goederen. De stromen nationaal transport zouden trouwens stabiel blijven (+ 5% tussen 2015 en 2040), terwijl de internationale stromen in diezelfde periode met 39% zouden moeten toenemen.

 

Wat de modal split betreft, zouden we volgens het Planbureau enkele verschuivingen van marktaandelen moeten zien:

voor de nationale stromen blijft het wegtransport veruit de belangrijkste transportwijze, maar we merken een sterkere stijging op van het tonnage dat over het spoor en de binnenwaterwegen is vervoerd dan dat van het wegtransport. En moeten we nog vermelden dat het belangrijkste deel van het wegtransport volgens het Planbureau aan de bestelwagen ten deel valt? Bij het nationaal vervoer stijgt die met 14%, terwijl de vrachtwagens slechts in 25 jaar met 3% groeien!

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!