Het glas is halfleeg (of halfvol)

 09/01/2012  Claude Yvens  Expertise Center

Week na week wordt de informatie vanuit de financiële sector slechter in de vooruitzichten van de Eurozone. Het is dus met een zekere geduchtheid dat ik de transporteurs ondervraag over hun vooruitzichten van 2012. Meer bepaald de bedrijven die grondstoffen vervoeren. Als je uitgaat van het principe dat wat zij vandaag vervoeren de afgewerkte producten van morgen zullen zijn, zou elke brutale achteruitgang er leiden tot een daling van de transportvolumes der afgemaakte producten binnen een paar weken of maanden.

Begin januari blijven de perspectieven voor het vervoer van grondstoffen niet echt voorspoedig. Naargelang van de sectoren verwachten de transporteurs een stagnering of een beperkte daling van de activiteiten. Als je het glas halfleeg wil zien, betekent zulks dat de stijging van de volumes gedaan is, dat er zelfs een crisis in de maak is. Het glas halfvol zien, betekent dat je het fijn vindt dat de transportvolumes niet meer dan 20% achteruit zouden gaan zoals in 2009. Maar iedereen is het wel eens over de vergaande vluchtigheid van de komende maanden. En niemand durft zich later dan juni 2012 uitspreken.

Die vluchtigheid was overigens duidelijk in het derde kwartaal. Hoeveel transporteurs waren niet prettig verrast met hun uitstekende activiteiten in oktober? Er waren dus en ze zullen nog komen, winnaars en verliezers. Als de crisis er al komt, zal ze niet iedereen even hard treffen, noch op hetzelfde ogenblik. Je moet dus eens te meer rekenen op fundamentele zaken om te overleven: absolute striktheid in het beheersen van de kosten en het beheer van de financies.

Zullen er slachtoffers vallen in de rangen van de Belgische transporteurs? Zeker. Er zijn nooit zoveel faillissementen geweest en verplichte verkopen in de Top 400 als in de laatste zes maanden. Het is niet meer dan logisch. De financiële analyse van het vervoer bewijst eens te meer dat de eigen middelen verzwakt uit de twee jaar crisis zijn gekomen. Er zijn nog veel vogels voor de kat die hun povere reserves in 2009 en 2010 hebben verorberd. Ik wens hun individueel dat zij het halen. Maar collectief is elke zwakheid van een bedrijf een middel om de overdadige capaciteit van vervoer te voorkomen en dus de sector te saneren.