Het Collectief van Kleine Transporteurs trekt opnieuw ten strijde

 12/12/2018  Claude Yvens  Economie
Het Collectief van Kleine Transporteurs trekt opnieuw ten strijde

De voorbije maanden was het relatief stil rond het Collectief van Kleine Transporteurs, maar onlangs ontmoette het collectief het kabinet van Waals minister Jean-Luc Crucke, waarbij het uiting gaf aan zijn ongenoegen. En dat betreft eerst en vooral de strengheid van de controles.

“We hebben de middelen niet om te staken, maar dat betekent niet dat we de strijd opgeven”, vertelt Fabrice Ausloos die het Collectief vertegenwoordigt. “We hebben de buik vol van al die controles en van de ongenuanceerde jacht op de transporteurs die momenteel plaatsvindt. Ook de transporteurs hebben recht op het vermoeden van onschuld!” Ausloos haalt onder andere de houding van de domaniale politie aan wat betreft de overbelasting van de assen: “Ondanks alle gedane pogingen en bepaalde rechterlijke uitspraken die bevestigen dat het voor een ‘normaal voorzichtige en zorgvuldige’ chauffeur onmogelijk is de overbelasting op de banden te controleren of te beïnvloeden, blijven de agenten van de domaniale politie onvermurwbaar. En het beroep voor de sanctionerende ambtenaar is een echte klucht.” Ausloos heeft het ook over de vele controles op de rij- en rusttijden die, door de herhaaldelijke mobiliteitsproblemen, ‘alle contact verloren zijn’ met de dagelijkse realiteit van de chauffeurs, het feit dat te veel controleurs alles op papier willen terwijl dat ook online kan worden nagegaan en de kwade wil van bepaalde controleurs wanneer de chauffeur de CMR vrachtbrief niet heeft kunnen laten ondertekenen. Hij hekelt ook het bedrag van de boetes dat in de nieuwe teksten over uitzonderlijk vervoer wordt voorzien en het feit dat Satellic de transporteurs nog steeds niet onmiddellijk op de hoogte brengt wanneer zich problemen voordoen met de werking van de OBU voor de kilometerheffing.

Concurrentie van bestelwagens

In die repressieve context vraagt Fabrice Ausloos zich ook af waarom er voor overbeladen bestelwagens een grotere tolerantie lijkt te zijn: “Ze blijven op de linkerrijstrook rijden en ontkomen zo aan de controles, maar door aan de sociale controles en de kilometerheffing te ontsnappen, maken ze zich schuldig aan oneerlijke concurrentie.

Alternatieve aandrijfsystemen

Tot slot wenst het Collectief van Kleine Transporteurs dat Wallonië, in navolging van wat in Duitsland zal gebeuren, ‘schone’ voertuigen (op CNG, LNG en binnenkort ook waterstof) vrijstelt van het betalen van kilometerheffing.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!