Herziening van de detacheringsrichtlijn : Febetra is bijzonder sceptisch

 07/03/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
Herziening van de detacheringsrichtlijn : Febetra is bijzonder sceptisch

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie zakken de Belgische vervoerders jaar na jaar wat dieper weg in het moeras. Lange afstandsvervoer met Belgische vrachtwagens en Belgische chauffeurs is anno 2016 kostprijstechnisch geen optie meer. “Zelfs op de korte afstand naar onze buurlanden is de toestand zorgwekkend voor onze vervoerders die niet meer kunnen opboksen tegen de buitenlandse concurrentie.”, aldus Philippe Degraef, directeur Febetra.

“Het komt er nu op aan om alles in het werk te stellen om het nationaal vervoer te vrijwaren en om met gelijke wapens te kunnen strijden tegen buitenlandse caboteurs die onder dekking van de detacheringsrichtlijn binnen onze landsgrenzen actief zijn. De wijzigingen die Eurocommissaris Thyssen aan de detacheringsrichtlijn wil aanbrengen, zijn gebaseerd op het principe “Gelijk loon voor gelijk werk” en komen aan die verzuchtingen tegemoet. Gedetacheerde werknemers zullen niet alleen recht hebben op het minimumloon, maar ook moeten kunnen genieten van alle voordelen die bij cao vastgelegd zijn. Op papier is dit ontegensprekelijk een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. In de praktijk hangt alles af van de goede wil van binnen- en buitenlandse controlediensten. Voor een efficiënte handhaving moeten de controlediensten in binnen- en buitenland bereid zijn om samen te werken en om de nodige informatie uit te wisselen. We hebben spijtig genoeg geen enkele garantie dat er samenwerkingsbereidheid is. Het feit dat alle nieuwe lidstaten gekant zijn tegen een herziening van de detacheringsrichtlijn, is zeker niet van aard om ons gerust te stellen. Zonder adequate controles zijn de voorstellen van Thyssen een maat voor niets.”

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!