Havens van Antwerpen en Luik ondertekenen samen met De Scheepvaart een samenwerkingsakkoord

 01/04/2014  Claude Yvens  News Logistics, Multimodaal
Havens van Antwerpen en Luik ondertekenen samen met De Scheepvaart een samenwerkingsakkoord

Het Albertkanaal kan zijn rol als verbinding tussen de haven van Antwerpen en de haven van Luik nog versterken. Deze vaststelling ligt aan de basis van het samenwerkingscontract dat gisteren werd ondertekend door de twee havenautoriteiten en NV De Scheepvaart, de beheerder van de binnenvaartinfrastructuur tussen Antwerpen en Luik.
Het contract somt verschillende concrete acties op, die de drie ondertekenende partijen moeten nemen om van het Albertkanaal (dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert) een ‘logistieke as bij uitstek’ te maken:
 
– de promotie van containerterminals langs het Albertkanaal;
– de uitwisseling van gegevens en kennis die te maken hebben met de goederenstromen op een adequate en performante binnenvaartinfrastructuur;
– de versterking van de betrouwbaarheid en de transparantie van het binnenvaarttransport.
 
Het contract onderstreept echter eveneens de noodzaak om de capaciteit van het Albertkanaal aan te passen aan de verwachte verhoging van de trafiek. Aan Vlaamse kant werden 21 van de 62 bruggen over het kanaal tussen Antwerpen en Lanaye al verhoogd om een vrije hoogte van 9,1 meter te verkrijgen, waardoor op de binnenschepen vier in plaats van drie containers op elkaar kunnen worden gestapeld. Negen bruggen worden momenteel verhoogd en De Scheepvaart wil ook de laatste 32 overbruggingen aangepakt zien tussen nu en 2020. Aan Waalse zijde moeten nog drie bruggen aangepast worden, maar de budgetten daarvoor zijn nog niet vrijgemaakt.
Emile-Louis Bertrand, algemeen directeur van de haven van Luik hoopt dat dit samenwerkingscontract de ogen zal kunnen openen van de toekomstige Waalse regeringsmeerderheid voor dit dossier.

Tagged With: De ScheepvaartHaven van LuikHaven AntwerpenEmile-Louis BertrandAlbertkanaal