Havenbedrijf en Alfaport-VOKA werken samen aan betere mobiliteit in Antwerpen

 19/09/2017  Philippe Van Dooren  News Logistics, Multimodaal
Havenbedrijf en Alfaport-VOKA werken samen aan betere mobiliteit in Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport-VOKA slaan de handen in elkaar om oplossingen uit te werken voor de mobiliteitsdruk in en rond het havengebied. Deze zijn zowel op het vracht- als het personenverkeer gericht. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts steunt dit initiatief financieel.

“Deze tijdelijke maar duurzame oplossingen worden naar voren geschoven in afwachting van een structurele oplossing die nieuwe verkeersinfrastructuur zal brengen”, stellen het Havenbedrijf en de koepel van ondernemingen die in de haven gevestigd zijn. “Het Havenbedrijf zal in het mobiliteitsdossier, en dit nog meer dan in het verleden, een coördinerende en faciliterende rol op zich nemen. De recent aangeworven mobiliteitsmanager zal hierin een belangrijke positie vervullen”.

De voorstellen die op tafel liggen, zijn een combinatie van ideeën uit de private sector en projecten die in de schoot van het Havenbedrijf werden opgestart. Ze  moeten  een alternatief bieden voor de files en een vlotte verbinding tussen de haven en het achterland waarborgen. Die ideeën hebben betrekking tot zowel de binnenvaart, het spoor, de weg,  het multimodale als het personenvervoer. Er wordt vooral gedacht aan het bundelen van goederenstromen. In het najaar lanceert de Vlaamse overheid een projectoproep naar havenbedrijven en verladers uit de Vlaamse havengemeenschap om projecten in te dienen.

Weyts stelt 2,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast voorzien ook het  Havenbedrijf en de bedrijven zelf de nodige financiële middelen om projecten te ondersteunen en maatregelen te financieren.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!