Haven Brussel is CO2-neutraal

 04/12/2018  Claude Yvens  Multimodaal
Haven Brussel is CO2-neutraal

De Haven van Brussel kreeg gisteren het label ‘CO₂-neutrale onderneming’ van CO2logic ontvangen. Dit label heeft betrekking op alle voertuigen van de Haven en op alle gebouwen waarin haar personeel werkzaam is.

Het label betekent dat de Haven van Brussel een actieplan heeft ingevoerd om haar broeikasgasuitstoot in kaart te brengen en te verlagen. Dit gebeurde o.a. door de installatie van zonnepanelen op haar gebouwen, isolatiewerken, de verkleining en modernisering van het wagenpark door de aankoop van elektrische en hybride voertuigen, enz. Vervolgens werd de restuitstoot gecompenseerd dankzij een compensatieprogramma. Daarmee wordt de Haven van Brussel de eerste Belgische haven met een dergelijk label.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!